Udruga HERA

Vijesti

U srijedu 18.rujna sudjelovale smo u Pakracu na okruglom „ ODGOVORNOST SVIH DIONIKA U PRUŽANJU POMOĆI I PODRŠKE ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA“. Okrugli stol je organizirala udruga “Delfin” Pakrac.

Okrugli stol je dio aktivnosti  partnerskog  programa MREŽA PODRŠKE I SURADNJE ZA ŽRTVE I SVJEDOKE KAZNENIH DJELA koji provodi jedanaest organizacija civilnog društva u RH. Nositeljica programa je Ženska  soba – Centar za seksualna prava Zagreb a partnerske organizacije na projektu su OCD DELFIN Pakrac, DEŠA Dubrovnik, HERA Križevci, IPC Slavonski Brod, Udruga ZvoniMir Knin, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima Osijek, Vukovar, Varaždin, Centar za građanske inicijative Poreč, S.O.S. Virovitica, Ženska grupa KORAK Karlovac,  SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko – zagorske županije.

Program se provodi uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske

Na okruglom stolu razgovaralo se o učincima podrške, primjerima dobrih praksi, a prije svega o međusektorskoj suradnji i podršci žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja.

Smatramo da samo zajedničkim naporima i proaktivnim pristupom svih uključenih u sustav podrške  i pomoći žrtvama i svjedocima  možemo napraviti kvalitativan pomak.

Na okruglom stolu su govorili/e:

  • Prava žrtve:osiguranje mjera zaštite – Iskustva rada Udruge za podršku žrtvama i svjedocima ,

panelist Miren Špek, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima

  • Razvoj podrške žrtvama i svjedocima – Direktiva 2012/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća  Europe – uspostava minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela,

panelistica Maida Pamuković, Služba za podršku žrtvama i svjedocima, Ministarstvo pravosuđa RH

  • MREŽA i krajnji korisnici- utjecaj,

panelistica Aamaria Drožđan – Kranjčec, Ženska soba Zagreb

  • Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji,

  • panelistica Mirjana Jugović, CZSS Požega, Obiteljski centar

Program Mreže za Požeško-slavonsku i Bjelovarsko-bilogorsku županiju predstavile su Mirsada Popović Damjanović iz Delfina Pkrac i Marina Švagelj Jažić iz HERE križevci. Moderatorica okruglog stola bila je predsjednica udruge “Delfin” Mirjana Bilopavlović.