Udruga HERA

Vijesti

14. srpnja 2017. godine  u  Zagrebu, održana je konferencija „Važnost 116 006 linije u implementaciji Direktive 2012/29/EU“. Konferenciju je organizirala Udruga za podršku žrtvama i svjedocima povodom obilježavanja četvrte godine rada Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja.

Cilj konferencije je bio osvrt na aktualnu praksu u odnosu na propisanu Direktivu 2012/29/EU o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela. Konferencija je poslužila kao prilika za povezivanje predstavnika institucija i organizacija civilnog društva koje su uključene u rad sa žrtvama kaznenih djela i prekršaja.

Ispred “HERE” na konferenciji su sudjelovale Marina Švagelj Jažić i Ivona Hrg. S obzirom da se “HERA” u svakodnevnom radu susreće sa žrtvama i svjedocima te je aktivno uključena u  poboljšanje njihovog položaja, Marina Švagelj Jažić sudjelovala je ispred “HERE”na konferenciji te predstavila  projekt “Podrška žrtvama i svjedocima” koji je financiran od strane Ministarstva pravosuđa, a usmjeren je na razvoj sustava podrške žrtvama i svjedocima u Koprivničko-križevačkoj županiji. Ostali govornici i govornice bili/e su: Vedrana Šimundža Nikolić, Ministarstvo pravosuđa, Lana Peto Kujundžić, Županijski sud u Zagrebu; Marija Goatti, Ministarstvo unutarnjih poslova; Ana Ergović Kuzmanović, Odjel za podršku žrtvama i svjedocima pri Županijskom sudu u Zagrebu; Julijana Stipišić,  Državno odvjetništvo u Splitu, Nikica Vidmar Hamer i  Nebojša Kovačević, Samostalna služba za podršku žrtvama i svjedocima  pri Ministarstvu pravosuđa; Josipa Tukara Komljenović, Ženska soba; Anamarija Kovač, Hrvatski pravni centar te predstavnice Ženske pomoći sada i  Zagreb Prida.

Konferencija je okupila velik broj sudionika i sudionica koji su se u završnoj diskusiji osvrnuli/e na daljnje poboljšanje implementacije Direktive 2012/29/EU te kvalitetnog ostvarivanja prava žrtava i svjedoka kaznenih djela i prekršaja.