Udruga HERA

Vijesti

Udruga “HERA“ Križevci od 01. 12. 2019. godine do 01. 12. 2020. godine provodi projekt “Savjetovalište za žene žrtve nasilja i žrtve obiteljskog nasilja”.

Projekt se provodi u partnerstvu sa udrugom “Bolje sutra” grada Koprivnice, Centrom za socijalnu skrb Koprivnica te Centrom za socijalnu skrb Križevci. Projekt je financiran sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Opći cilj projekta:

  • unaprjeđenje zaštite žena žrtava nasilja i žrtava obiteljskog nasilja te njihovo osnaživanje putem stručne savjetodavne, pravne i psihosocijalne pomoći te promicanje međusektorske suradnje u svrhu podizanja kvalitete života i socijalne uključenosti žrtava nasilja

Specifični ciljevi projekta:

  • pružanje emocionalne i savjetodavne pomoći ženama žrtvama nasilja i žrtvama obiteljskog nasilja
  • pružanje psihosocijalne i pravne pomoći žrtvama nasilja u Savjetovalištu za žrtve nasilja
  • suradnja i umrežavanje sa institucijama i organizacijama civilnoga društva u cilju razvijanja modela timskog pristupa rješavanju problema nasilja u obitelji i nasilja nad ženama
  • osnaživanje kapaciteta stručnih osoba u savjetovalištu te stručnih osoba koje se u svom radu susreću sa ženama žrtvama nasilja i žrtvama obiteljskog nasilja
  • osvještavanje i senzibiliziranje javnosti o problematici nasilja nad ženama i nasilja u obitelji

Ovim projektom želimo doprinijeti zaštiti žena žrtava nasilja i žrtava obiteljskog nasilja, povećati njihovo samopouzdanje dobivanjem informacija o ostvarivanju svojih prava te dobivanjem stručne savjetodavne, psihosocijalne i pravne pomoći. Suradnjom sa nadležnim institucijama i OCD-a želimo doprinijeti razvoju učinkovitoga partnerstva s ciljem razvoja mreže socijalnih usluga za žrtve nasilja te prepoznavanje udruge “HERA” kao relevantnog aktera u borbi protiv nasilja te ostvarivanju ljudskih prava.

Smatramo da samo zajednički, međusektorski pristup može doprinijeti unaprjeđenju standarda kvalitete pružanja usluge prevencije i borbe protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.