Udruga HERA

Vijesti

Udruga ”HERA” u suradnji sa Županijskim timom za prevenciju nasilja nad ženama i nasilja u obitelji organizira predavanje za članove/ice tima te stručne osobe koje se u svom radu susreču sa ženama žrtvama nasilja.

Predavanje će se održati u ponedjeljak, 25.studenog u 12 sati u prostoru Koprivničko-križevačke županije u Koprivnici, Ul. Antuna Nemčića 5.

Program:

➢ Uvod u obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, Marina Švagelj Jažić, HERA Križevci

➢ Iskustva u radu policijskih službenika sa ženama žrtvama nasilja, Maja Gregurević, PU Koprivničko-križevačka

➢ Seksualno nasilje – iskustva u radu Centra za žrtve seksualnog nasilja, Anamaria Droždan-Kranjčec, Ženska soba, Zagreb

 Kontinuirani rad na edukaciji te senzibilizaciji javnosti o nasilju nad ženama bitan je aspekt cjelokupnog djelovanja u borbi protiv nasilja nad ženama s ciljem pomoći i podrške ženama koje su preživjele neki od oblika nasilja ili su izložene nasilju.

 Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, odlukom Ujedinjenih naroda od 17. prosinca 1999. godine, obilježava se u znak sjećanja na dan kada je 25. studenoga 1960. sestre Patriu Minervu i Mariu Teresu Mirabal u Dominikanskoj Republici brutalno dao ubiti diktator Rafael Trujillo. Sa 25.studenim počinje globalna kampanja “16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama” koju obilježava 1.700 organizacija u preko 100 država svijeta, kampanja završava 10. prosinca.

 Kampanja “16 dana aktivizma” obuhvaća četiri važna međunarodna datuma koja povezuju žene, nasilje i ljudska prava:

25. studeni – Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

1. prosinac – Svjetski dan borbe protiv AIDS-a

3. prosinac – Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

6. prosinac – Godišnjica Montrealskog masakra

10. prosinac – Međunarodni dan ljudskih prava

 Predavanje je dio aktivnosti projekta „Aktivno protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji” kojeg financijski podržava Grad Križevci i Koprivničko-križevačka županija.