Udruga HERA

Vijesti

Udruga  “HERA” Križevci u suradnji sa udrugom S.O.S. Virovitica  organizira Javnu akciju koja će se održati 24.06. 2021.godine (četvrtak) na Gradskoj tržnici u Đurđevcu u vremenu od 9.30 do 10.30 sati.

Cilj javne akcije je upoznavanje građana/ki o sustavu podrške žrtvama i svjedocima u Koprivničko-križevačkoj županiji te upoznavanje o pravima i uslugama koje žrtve mogu dobiti.

Tijekom javne akcije građani/ke će moći dobiti informacije o načinu prijave kaznenog djela, gdje i kome se žrtve mogu obratiti, gdje dobiti savjet i podršku, te će se dijeliti letci i edukativni materijali nastali u sklopu programa.

Javna akcija dio je aktivnosti programa “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” kojeg provodi Ženska soba, te partnerske organizacije “HERA” Križevci, Delfin Pakrac, Deša Dubrovnik, Informativno pravni centar Slavonski Brod, Udruga Zvonimir Knin, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, Centar za građanske inicijative Poreč, S.O.S. Virovitica, Ženska grupa Karlovac “Korak”, SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko-zagorske županije. Program se provodi uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa.