Udruga HERA

Vijesti

Ukoliko se pitate što će Vam se dogoditi ako se ne odazovete na sud ili odbijete svjedočiti, koliko ćete se zadržati na sudu, možete li doći s pratnjom, kako izgleda sudnica, gdje možete dobiti informacije o predmetu, koja prava imate, kako izgleda svjedočenje, kako možete ostvariti putni trošak ili ako imate neka druga pitanja i nedoumice – kontaktirajte nas bez straha!

 Na web stranici (http://mrezapodrskeisuradnje.com) u samo dva klika saznat ćete gdje možete besplatno (putem telefona, e-maila ili osobnim dolaskom) u Vašoj županiji ostvariti:

  • emocionalnu i praktičnu podršku, tehničke i praktične informacije te informacije o pravima,
  • psihosocijalnu i savjetodavnu pomoć,
  • pratnju na sud,
  • pratnju na policiju, državno odvjetništvo i/ili centre za socijalnu skrb,
  • podršku ukoliko niste prijavili kazneno djelo,
  • podršku nakon završetka sudskog postupka.

Web stranica nastala je u sklopu programa  “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” kojeg financijski podržava Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske, a provodi  ga Ženska soba – Centar za seksualna prava u partnerstvu s 10 organizacija civilnog društva: Udruga za podršku žrtvama i svjedocima; Centar za građanske inicijative Poreč; Centar za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN; DEŠA – Dubrovnik; Udruga HERA Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava; Informativno pravni centar; Ženska grupa Karlovac KORAK; S.O.S. Virovitica – savjetovanje, osnaživanje, suradnja; Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje (S.O.S. telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko – zagorske županije); Udruga ZvoniMir.