Udruga HERA

Vijesti

U ponedjeljak 22.02.2021.godine održano je predavanje putem aplikacije Teems za učenike/ce Turističke-ugostiteljske i prehrambene škole Bjelovar sa temom Prevencije nasilja u partnerskim vezama i nasilja u obitelji. Predavanje je održala policijska službenica PU Bjelovarsko-bilogorske Barbara Vukalović.  Tijekom predavanja učenici/e upoznati su sa oblicima nasilja, simptomima, razlozima neprijavljivanja te načinima prijave i postupanju policije prilikom prijave nasilja.  Na predavanju su sudjelovale i predstavnice HERE te stručne suradnice škole.

Projektom Za VEZe BEZ nasilja! želimo doprinijeti učinkovitoj prevenciji nasilja u partnerskim vezama među mladima te stvaranju nulte tolerancije na nasilje. Projekt provodi   udruga “HERA“ Križevci u partnerstvu s Gimnazijom Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci, Turističko-ugostiteljskom i prehrambenom školom Bjelovar, a suradnici na projektu su Grad Križevci,  Srednja gospodarska škola Križevci te CZSS Križevci, a financijski je podržan od strane Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.