Udruga HERA

Vijesti

U četvrtak , 24. lipnja 2021. godine Udruga”HERA” Križevci u suradnji sa udrugom S.O.S. Virovotica održala je javnu akciju na Gradskoj tržnici u Đurđevcu s ciljem upoznavanje građana/ki o sustavu podrške žrtvama i svjedocima u Koprivničko-križevačkoj županiji te upoznavanje o pravima i uslugama koje žrtve mogu dobiti. Javnu akciju podržala je i predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Koprivničko-križevačke županije.

Javna akcija dio je aktivnosti programa “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” kojeg provodi Ženska soba, te partnerske organizacije “HERA” Križevci, Delfin Pakrac, Deša Dubrovnik, Informativno pravni centar Slavonski Brod, Udruga Zvonimir Knin, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, Centar za građanske inicijative Poreč, S.O.S. Virovitica, Ženska grupa Karlovac “Korak”, SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko-zagorske županije. Program se provodi uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa i uprave.

Ukoliko ste žrtva ili svjedok u kaznenom postupku i ne znate koja su vaša prava, kako izgleda suđenje, trebate pravnu ili psihosocijalnu podršku obratite nam se sa povjerenjem.

Svakim radnim danom od 08 do 16 sati na telefon 048 271 335  ili mail: info@udruga-hera.info