Udruga HERA

Vijesti

U petak 12.11. 2021. godine tijekom Obrtničkog i gospodarskog sajma Koprivničko-križevačke županije Udruga “HERA” Križevci organizirala je na Gradskom trgu u Križevcima javnu akciju.

Za vrijeme javne akcije dijelile smo letke i upoznavale građane i građanke o uslugama pomoći i podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja.

Javna akcija di je aktivnosti programa  “Mreža podrške i suradnje žrtvama i svjedocima kaznenih djela” provodi Ženska soba- Centar za seksualna prava  u partnerstvu s 10 organizacija civilnog društva: Udruga za podršku žrtvama i svjedocima; Centar za građanske inicijative Poreč; Centar za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN; DEŠA – Dubrovnik; Udruga HERA Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava; Informativno pravni centar; Ženska grupa Karlovac KORAK; S.O.S. Virovitica – savjetovanje, osnaživanje, suradnja; Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje (S.O.S. telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko – zagorske županije); Udruga ZvoniMir, uz financijsku podršku Ministarstva  pravosuđa i uprave Republike Hrvatske.