Održana javna akcija u Garešnici

Dana 08.06.2021. godine održana je javna akcija na Gradskoj tržnici u Garešnici u vremenu od 10 do 12 sati.

Javnu akciju je organizirao Centar za podršku i razvoj civilnoga društva “Delfin“ Pakrac u suradnji sa Udrugom “HERA“ Križevci. Javna akcija imala je za cilj informiranje i senzibiliziranje građana/ki o uslugama koje Delfin i HERA pružaju u sklopu programa Mreže.

Tijekom javne akcije građani/ke mogli su  dobiti informacije o načinu prijave kaznenog djela, gdje i kome se žrtve mogu obratiti, gdje dobiti savjet i podršku, te su se dijelili letci i edukativni materijali HERE i Delfina.

Radio Krugoval podržao je javnu akciju tijekom koje su predstavnica HERE i Delfina dale izjavu za Radio.

Javnu akciju također su podržali i zamjenik Gradonačelnika grada Garešnice Goran Cupak i sutkinja Prekršajnog suda u Garešnici Ranka Mikelić.

 

Javna akcija je dio aktivnosti programa  “Mreža podrške i suradnje žrtvama i svjedocima kaznenih djela” provodi Ženska soba- Centar za seksualna prava  u partnerstvu s 10 organizacija civilnog društva: Udruga za podršku žrtvama i svjedocima; Centar za građanske inicijative Poreč; Centar za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN; DEŠA – Dubrovnik; Udruga HERA Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava; Informativno pravni centar; Ženska grupa Karlovac KORAK; S.O.S. Virovitica – savjetovanje, osnaživanje, suradnja; Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje (S.O.S. telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko – zagorske županije); Udruga ZvoniMir, uz financijsku podršku Ministarstva  pravosuđa  i uprave Republike Hrvatske.