Udruga HERA

Vijesti

U petak 14. lipnja održana je javna akcija u Bjelovaru u vremenu od 10.30 do 12.00 sati. Javnu akciju organizirala je HERA u suradnji sa Centrom za podršku i razvoj civilnoga društva DELFIN Pakrac. Javnu akciju podržala je Policijska uprava Bjelovarsko-bilogorska.

Cilj javne akcije bio je upoznavanje građana/ki o sustavu podrške žrtvama i svjedocima u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji te upoznavanje o pravima i položaju žrtava kaznenih djela.

Tijekom javne akcije građani/ke mogli su dobiti informacije o načinu prijave kaznenog djela, gdje i kome se žrtve mogu obratiti, gdje dobiti savjet i podršku, te su se dijelili letci i edukativni materijali.

Javna akcija dio je aktivnosti programa “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” kojeg provodi Ženska soba, te partnerske organizacije “HERA” Križevci, Delfin Pakrac, Deša Dubrovnik, Informativno pravni centar Slavonski Brod, Udruga Zvonimir Knin, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, Centar za građanske inicijative Poreč, S.O.S. Virovitica, Ženska grupa Karlovac “Korak”, SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko-zagorske županije. Program se provodi uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa.