Udruga HERA

Vijesti

U petak 11. listopada organizirana je edukacija za volonterke na SOS telefonu i stručne suradnice u savjetovalištu  za žrtve nasilja.  Edukaciju je održao Miren Špek, izvršni direktor iz Udruge za podršku žrtvama i svjedocima kaznenih djela.

Tema edukacije bila je Pravni aspekti zaštite žena žrtava nasilja i žrtava obiteljskog nasilja. Tema je uključivala prava žrtava u kaznenom i prekršajnom postupku, Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji, Protokol o postupanju u slučaju nasilja, pojedinačna procjena žrtve, međusektorsku suradnju, razvoj sustava mreže podrške žrtvama.

Edukacija je dio aktivnosti projekta “Aktivno protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji”  kojeg provodi HERA uz financijsku podršku grada Križevci i Koprivničko-križevačke županije.