Udruga HERA

Vijesti

U prostorima Županijske uprave u utorak, 23. veljače 2021. godine održan je treći sastanak članova projektnog tima u okviru provedbe projekta “Novi početak”. Svrha projekta je unapređenje sustava podrške, prevencije i zaštite od nasilja nad ženama, jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade sa ženama žrtvama nasilja i žrtvama nasilja u obitelji te podizanje svijesti javnosti o pravima žrtava nasilja.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Koprivničko-križevačke županije kao glavnog korisnika odnosno nositelja projekta, predstavnica Centra za socijalnu skrb Križevci kao projektnog partnera te predstavnice Razvojne agencije PORE KKŽ.

Neke od tema sastanka bili su postupci nabave radova, vozila, opreme i namirnica za korisnike skloništa te nabava usluga edukacija za jačanje kapaciteta stručnjaka koji će raditi sa ženama žrtvama nasilja i žrtvama nasilja u obitelji.

Ukupna vrijednost projekta „Novi početak“ iznosi 9.233.880,49 kuna i financiran je iz Europskog socijalnog fonda, a projektne aktivnosti će se provoditi tijekom 30 mjeseci.