Udruga HERA

Vijesti

U prostorima Županijske uprave 18. kolovoza održan je sastanak projektnog tima projekta „Novi početak“ kojemu su prisustvovali predstavnici Koprivničko-križevačke županije, Udruge “HERA” Križevci i PORA-e Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije.

Na sastanku se razgovaralo o provedenim aktivnostima u sklopu projekta, koji se odvija prema predviđenom planu. U tijeku su radovi na uređenju sigurne kuće koji su ugovoreni su početkom ljeta, a također je ugovoren i nadzor te koordinator zaštite na radu. Provedena je nabava vozila za sigurnu kuću koje je pristiglo tijekom kolovoza, a preko projekta se redovito financira trošak najma privremenog prostora, kao i troškovi režija, prehrane i higijenskih potrepština. Također se osigurava pokrivanje popratnih troškova stanovanja korisnika nakon izlaska od skrbi.

Uz sufinanciranje plaća zaposlenika na projektu, financiraju se i plaće stručnog savjetnika i asistenta u skloništu. Obzirom da projekt pokriva troškove usavršavanja stručnjaka koji rade sa ženama žrtvama nasilja i žrtvama nasilja u obitelji, predviđena je edukacija za socijalnu radnicu, koja će istu početi pohađati tijekom rujna, a u planu su i radionice, programi prevencije nasilja i pohađanje verificiranih programa.

U tijeku je organizacija prve javne kampanje vezane uz podizanje svijesti javnosti o problemu nasilja nad ženama i nasilja u obitelji koja će se održati tijekom rujna te je dogovorena izrada promotivnih i vizualnih materijala. Također, u pripremi je studijsko putovanje za zaposlenike sigurne kuće, a na sastanku su još dogovarani i detalji oko pripreme sljedećeg zahtjeva za nadoknadom sredstava.

Preko projekta Novi početak sredstvima Europskog socijalnog fonda osigurano je 9.233.880,49 kuna za unaprjeđenje sustava podrške, prevencije i zaštite od nasilja nad ženama, jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade sa ženama žrtvama nasilja i žrtvama nasilja u obitelji, te podizanje svijesti javnosti o pravima žrtava nasilja. U sklopu ovog projekta, koji je započeo u studenom 2020. i traje 30 mjeseci, planira se urediti i opremiti prostor sigurne kuće za žrtve nasilja u obitelji na području Koprivničko-križevačke županije.