Udruga HERA

Vijesti

U prostorijama Centra za socijalnu skrb Koprivnica održan je sastanak  u sklopu programa “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela”. Sastanku su prisustvovali/e predstavnici/e Centra za socijalnu skrb Koprivnica, Centra za socijalnu skrb Križevci te predstavnice udruge “Bolje sutra” osoba s invaliditetom Koprivnica. Cilj sastanka bio je upoznati sudionike/ce sastanka sa Programom i uslugama koje “HERA“ kroz njega pruža na području Koprivničko-križevačke županije žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja nasilja u obitelji kao i unaprijediti postojeću suradnju između institucij i  organizacija civilnog društva koje rade ili se u svom radu susreću sa žrtvama kaznenih djela i prekršaja nasilja u obitelji.

Na sastanku se raspravljalo o specifičnostima osoba s invaliditetom u svojstvu žrtava i svjedoka kaznenih djela i prekršaja, malog broja prijavljivanja nasilja u obitelji od strane osoba s invaliditetom, neprepoznavanja oblika nasilja što dovodi do manjeg broja prijavljivanja. Također predstavnici/e CZSS upoznati su sa mogućnošću pretnje osobe od povjerenja u institucije te mogućnosti pratnje korisnika/ca u Centre za socijalnu skrb.

Sastanak je dio aktivnosti programa  „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“ koji financijski podržava Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske. Ženska soba – Centar za seksualna prava je nositeljica programa, a partnerske organizacije na projektu su:  Udruga za podršku žrtvama i svjedocima; Centar za građanske inicijative Poreč; Centar za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN; DEŠA – Dubrovnik; Udruga HERA Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava; Informativno pravni centar; Ženska grupa Karlovac KORAK; S.O.S. Virovitica – savjetovanje, osnaživanje, suradnja; SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko – zagorske županije, Zagorje; Udruga ZvoniMir.