Udruga HERA

Vijesti

U petak 06.rujna održan je sastanak u Prekršajnom odjelu, Općinskog suda Koprivnica u Đurđevcu. Na sastanku su sudjelovale predstavnice udruge “HERA” Križevci, predstavnice udruge S.O.S. Virovitica te sudac Prekršajanog odjela u Đurđevcu, Općinskog suda Koprivnica. Cilj sastanka bio je upoznavanje suda sa programom podrške za žrtve i svjedoke kaznenih djela i prekršaja te razvoj usluge pružanja informacija o pravima, psihološke pomoći i podrške te usluge pratnje na sud za žrtve i svjedoke.

Sastanak je dio aktivnosti projekta ” Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela”. Program provodi Ženska soba te partnerske organizacije “HERA” Križevci, Delfin Pakrac, Deša Dubrovnik, Informativno pravni centar Slavonski Brod, Udruga Zvonimir Knin, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, Centar za građanske inicijative Poreć, S.O.S. Virovitica, Ženska grupa Karlovac “Korak”, SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko-zagorske županije. Program se provodi uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa.