Udruga HERA

Vijesti

25.srpnja održan je u prostorijama udruge “Bolje sutra” Koprivnica sastanak sa članovima/icama udruge. Cilj sastanka bio je upoznavanje udruge “Bolje sutra”  sa programom Mreža podrške i suradnje za žrve i svjedoke kaznenih djela kojeg provodi udruga HERA. Voditeljica programa prezentirala je rezultate i pružene usluge kroz program za 2018.g. i prvih 6 mjeseci u 2019.g.. Nitko od osoba kojima je pružena usluga nije osoba s invaliditetom, odnosno nije se tako predstavio/la.  Svrha sastanka je bila također razvoj moguće suradnje i partnerstva kroz razmjenu znanja i  iskustva u radu sa marginaliziranim skupinama građana/ki posebno osoba s invaliditetom.

Sastanak je dio aktivnosti programa “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” kojeg provodi Ženska soba, te partnerske organizacije “HERA” Križevci, Delfin Pakrac, Deša Dubrovnik, Informativno pravni centar Slavonski Brod, Udruga Zvonimir Knin, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, Centar za građanske inicijative Poreč, S.O.S. Virovitica, Ženska grupa Karlovac “Korak”, SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko-zagorske županije. Program se provodi uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa.