Udruga HERA

Vijesti

Dana 25.06. 2021.godine održan je u Đurđevcu program  umrežavanja pružatelja socijalnih usluga. Cilj sastanka i umrežavanja je unaprjeđenje suradnje organizacija civilnoga društva i institucija koje provode socijalne usluge te donošenje preporuka za uspješno međusektorsko djelovanje i širenje mreže socijalnih usluga u zajednici. Na sastanku je sudjelovalo 20 predstavnika/ca organizacija i institucija sustava koji se u svojem djelokrugu rada bave problematikom obiteljskog nasilja.

Istaknuto je kako  radi poduzimanja društvenih akcija u cilju suzbijanja,  nasilje u obitelji ne smije ostati privatna stvar, nužno je prepoznati problem, priznati njegovo postojanje te ga sagledati sa šireg društvenog aspekta te mogućih posljedica. Isto tako potreban je sustavan i cjelovit pristup svih nadležnih tijela ovoj problematici. Uz provođenje zakonskih obveza nužno je poduzeti i niz drugih mjera kojima će se utjecati na prevenciju pojave  nasilja, ali i osigurati pravodobnu nužnu pomoć svim njegovim žrtvama.

Istaknuto je kako bi prevencija trebala krenuti od samog planiranja  zasnivanja obitelji,  trebalo bi više pažnje posvetiti ranoj prevenciji nasilja u vrtićkoj dobi kroz pružanje podrške roditeljima i promociji odgovornog roditeljstva. Kroz odgojno obrazovne ustanove potrebno je djecu i mlade učiti o simptomima i posljedicama vršnjačkog  nasilja te  nasilja u partnerskim vezama među mladima.

Postoji potreba za socijalno osviještenom politikom u zapošljavanju, jačanju konkurentnosti na tržištu rada, te stambenom zbrinjavanju žena žrtava nasilja  s ciljem osamostaljenja, s obzirom da je jedan od razloga ne prijavljivanja nasilja ekonomska ovisnost o nasilniku.

Također je istaknuto kako je alkoholizam jedan od najvećih  rizika koji je znatno  povezan  sa problemom nasilja u obitelji,  stoga je potrebno raditi i na prevenciji alkoholizma djece, mladih i odraslih te uspostavi kontrole nad izvršenjem mjere obveznog liječenja od alkoholizma i drugih ovisnosti.

U svrhu osiguravanja kontinuirane pomoći i podrške žrtvama obiteljskog nasilja potrebno je da nacionalna, regionalna i lokalna državna tijela  uspostave model kontinuirane financijske podrške u svrhu trajnog razvoja socijalnih usluga usmjerenih pružanju direktne pomoći i podrške žrtvama obiteljskog nasilja.

Program umrežavanja je dio aktivnosti projekta „Sigurna kuća –podizanje kvalitete psihosocijalne podrške i boravka“ financirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. projekt provodi Grada Bjelovar u partnerstvu sa Udrugom „Iris“ Bjelovar, Udrugom“ HERA“ Križevci, Udrugom S.O.S. Virovitica te Centrom za podršku i razvoj civilnoga društva Delfin Pakrac .