Udruga HERA

Vijesti

U utorak, 9.studenog 2021.godine  održale smo u Velikoj vijećnici Grada Križevci partnerski sastanak u sklopu programa “NISI SAMA-unaprjeđenje usluga osnaživanja i savjetovanja žrtava obiteljskog nasilja”.
Tijekom sastanka  prezentirani su rezultati provedbe programa za razdoblje lipanj 2020. do lipnja 2021.godine te aktivnosti programa koje su u tijeku. Programje trenutno u drugoj godini provedbe a traje  od 01.06.2020. – 31.05.2023.godine.
Program “NISI SAMA-unaprjeđenje usluga osnaživanja i savjetovanja žrtava obiteljskog nasilja” provodi Udruga “HERA” Križevci u partnerstvu s Gradom Križevci i Centrom za socijalnu skrb Križevci uz financijsku podršku Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.
Program je usmjeren  na podizanje standarda kvalitete pružanja stručne pomoći i podrške, psihosocijalnog i pravnog savjetovanja te grupa podrški i radionica i edukacija namijenjenih jačanju samopouzdanja i povećanju mogućnosti zapošljavanja žena žrtava nasilja, žena koje su izašle iz skloništa i  dr. socijalno osjetljivih skupina (dugotrajno nezaposlene žene,  u riziku od siromaštva)

Opći cilj programa:

  • pružanje socijalnih usluga ženama žrtvama nasilja te jačanja partnerstva i suradnje civilnog društva s ostalim dionicima koji djeluju u području razvoja i pružanja socijalnih usluga ženama žrtvama nasilja i žrtvama obiteljskog nasilja

Specifični ciljevi programa:

  • razvoj socijalnih usluga za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji, te drugih osjetljivih skupina u svrhu osnaživanja i integracije stjecanjem vještina i kompetencija s ciljem povećanja mogućnosti zapošljavanja
  • unaprjeđenje zaštite žena žrtava nasilja i žrtava obiteljskog nasilja  te njihovo osnaživanje putem stručne savjetodavne, pravne i psihosocijalne pomoći, osvještavanje i senzibiliziranje javnosti o problematici  nasilja nad ženama i nasilja u obitelji