Udruga HERA

Vijesti

U petak, 15.lipnja 2018.g održan je u Bjelovaru u prostoru Centra za socijalnu skrb, Podružnice Obiteljski centar Bjelovar okrugli stol ”Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela”. Okrugli stol organizirale su udruga “HERA” Križevci i Centar za podršku i razvoj civilnog društva “ DELFIN” Pakrac u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb Bjelovar, podružnica Obiteljski Centar.

Svrha okruglog stola bila je ukazati na potrebu razvijanja i jačanja sustava podrške žrtvama i svjedocima, prikazati dosadašnja postignuća i poduzete mjere na područjima promicanja prava žrtava i svjedoka kaznenih djela i prekršaja, kao i umrežavanje organizacija i institucija civilnog koje se u svom radu zalažu za promicanje prava žrtava i svjedoka kaznenih djela i prekršaja.

Okrugli stol dio je aktivnosti projekta ” Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela”. Program provodi Ženska soba te partnerske organizacije “HERA” Križevci, Delfin Pakrac, Deša Dubrovnik, Informativno pravni centar Slavonski Brod, Udruga Zvonimir Knin, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, Centar za građanske inicijative Poreć, S.O.S. Virovitica, Ženska grupa Karlovac “Korak”, SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko-zagorske županije. Program se provodi uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa.

Na okruglom stolu su govorile: voditeljica Samostalne službe za podršku žrtvama i svjedocima Ministarstva pravosuđa, Nikica Hamer Vidmar; voditeljica programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela Marina Švagelj Jažić iz udruge “HERA” i predsjednica udruge “Delfin” Pakrac Mirjana Bilopavlović.

Ostali sudionici/sudionice: Sanja Klauda, predsjednica Prekršajnog suda u Bjelovaru; Tibor Tober, voditelj Pododsjeka Službe osiguranja pravosudnih tijela Bjelovar; Marija Trogrlić-Blažinić, sutkinja i zamjenica predsjednice Općinskog suda Bjelovar, Dajana Barberić-Valentić, sutkinja i glasnogovornica Županijskog suda Bjelovar; Jasenka Brkljačić, Općinsko državno odvjetništvo Bjelovar; Ivana Korade Ćurić, policijska službenica PU Bjelovarsko-bilogorske; Jasna Barić, CZSS Bjelovar; Iskrica Strčić, Udruga Iris Bjelovar; Diana Hodak i Marijana Vuk, CZSS Bjelovar, Obiteljski centar; Tea Milinović i Biserka Novosel, udruga “HERA” Križevci; Darinka Milemdi i Mirsada Popović Damjanović, “Delfin” Pakrac.

Voditeljica Samostalne službe za podršku žrtvama i svjedocima govorila je o pojedinačnoj procjeni žrtve koju provodi policija, sud i državno odvjetništvo te je pozvala institucije na suradnju sa organizacijama civilnog društva kao potencijalnim partnerima u pružanju podrške žrtvama i svjedocima, a isto tako i suradnje prilikom izrade pojedinačne procjene žrtve.

Voditeljice programa za Bjelovarsko-bilogorsku i Požeško-slavonsku županiju predstavile su dosadašnje aktivnosti, rezultate pruženih usluga i podrški za period od siječnja do lipnja te predstavile predstojeće aktivnosti programa. Najavljena je javna kampanja koja uključuje radio jinglove i javne akcije te mogućnosti ukljućivanja u kampanju.