Udruga HERA

Vijesti

U prostorima Županijske uprave u ponedjeljak, 1. veljače održan je drugi sastanak projektnog tima projekta Novi početak. Riječ je o projektu za unaprjeđenje sustava podrške, prevencije i zaštite od nasilja nad ženama, jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade sa ženama žrtvama nasilja i žrtvama nasilja u obitelji, te podizanje svijesti javnosti o pravima žrtava nasilja.

U sklopu ovog projekta, za koji je sredstvima Europskog socijalnog fonda osigurano 9.233.880,49 kuna,  planira se urediti i opremiti prostor sigurne kuće za žrtve nasilja u obitelji na području Koprivničko-križevačke županije.

Na sastanku su sudjelovali/e  predstavnici/e Koprivničko-križevačke županije,  Udruge “HERA” Križevci, Centra za socijalnu skrb Križevci, te Razvojne agencije PORE, kao i zamjenik župana Ratimir Ljubić.

Na sastanku se razgovaralo o  aktivnostima projekta koje uključuju: pripreme plana nabave za gradnju i nabavu opreme, najma privremenog prostora sigurne,  plaćanje režija, prehrambenih namirnica i higijenskih potrepština za korisnice, pripremu oko objave javnog natječaja za zapošljavanje.

Projektom su predviđene i edukacije za stručnjake koji rade sa ženama žrtvama nasilja i žrtvama obiteljskog nasilja  kao i edukativni programi za same korisnice sigurne kuće te promitivbna kampanja  jačanja svijesti javnosti o problematici obiteljskog nasilja i nasilja nad ženama.