Udruga HERA

Vijesti

24. i 25.  lipnja 2021.godine održan je u organizaciji Udruge “HERA” Križevci u Đurđevcu u Hotelu Picok Dvodnevni Međuresorni trening razmjene iskustava i dobre prakse pružanja podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela.

Osnovni cilj međuresornog treninga  bio je  umrežiti te podijeliti iskustvo predstavnika institucija i organizacija civilnog društva iz područja osam županija (Koprivničko – križevačke županije, Brodsko-posavske županije, Virovitičko-podravske županije, Krapinsko-zagorske županije, Varaždinske županije, Međimurke županije, Požeško-slavonske županije i Bjelovarsko-bilogorske županije) uz edukativni karakter na temu potrebe žrtvi i svjedoka u susretu s institucijom/OCD-om i potreba institucija i OCD-a u susretu s žrtvom i svjedokom, pojedinačne procjene potrebe žrtvi, instituta osobe od povjerenja. 

Na treningu je sudjelovalo 36 predstavnika/ca institucija sustava, policije, centara za socijalnu skrb, sudova, državnog odvjetništva, probacijskog ureda te organizacija civilnoga društva sa područja osam županija.  Teme treninga bile su:  Nužnost i obveza intersektorske i međusektorske suradnje u svrhu pojedinačne procjene potreba žrtve, kao i predlaganje i izricanje mjera zaštite i mjera procesne zaštite za žrtvu kaznenih djela, komunikacijske vještine u radu sa žrtvama, institut osobe od povjerenja te institut pojedinačne procjene žrtve uz vježbe i rad u grupama.

Tijekom prvog dana treninga,  uvodno se svima obratila Marina Švagelj  Jažić iz “HERE” Križevci dok je trening moderirala Nikica Hamer Vidmar, voditeljica Službe za podršku žrtvama i svjedocima pri Ministarstvu pravosuđa i uprave. Nakon uvodnog predstavljanja i pozdravnih riječi izlaganja su bila fokusirana na vještine direktne komunikacije sa žrtvama nasilja, Paula Bogović iu Udruge U.Z.O.R. Rijeka govorila je o komunikacijskim vještinama u radu sa žrtvama, sutkinja Branka Žigante Mašić prezentirala je nužnost i obvezu intersektorske i međusektorske suradnje u svrhu pojedinačne procjene potreba žrtve, kao i predlaganje i izricanje mjera zaštite i mjera procesne zaštite za žrtve kaznenih djela, Miren Špek iz Udruge za podršku žrtvama i svjedocima prezentirao je Institut osobe od povjerenja.

Aktivnosti drugog dana  treninga odnosile su se na temu Instituta pojedinačne procjene potrebe žrtve koje su prezentirale Lana Petö Kujundžić, sutkinja Visokog kaznenog suda te Branka Lučić, voditeljica Odjela za podršku Županijskog suda u Vukovaru. Nakon izlaganja kroz vježbe i rad na slučajevima u grupama praktičnim primjerom razmjenjivala su se znanja i iskustva. 

Trening je dio aktivnosti programa „Mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“ kojeg  provodi Ženska soba u partnerstvu s 10 organizacija civilnog društva: Udruga za podršku žrtvama i svjedocima; Centar za građanske inicijative Poreč; Centar za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN; DEŠA – Dubrovnik; Udruga HERA Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava; Informativno pravni centar; Ženska grupa Karlovac KORAK; S.O.S. Virovitica – savjetovanje, osnaživanje, suradnja; SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko – zagorske županije, Zagorje; Udruga ZvoniMir. Program je financijski podržan od strane Ministarstva pravosuđa i uprave.

Osnovni cilj programa je osiguranje sveobuhvatnih, lako dostupnih i besplatnih usluga pomoći i podrške za žrtve, svjedokinje i svjedoke svih kaznenih djela. Program se provodi uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske.