Udruga HERA

Vijesti

U utorak 29. svibnja udruga “HERA” Križevci u suradnji sa Međuresornim timom za prevenciju i suzbijanje nasilja nad ženama i nasilja u obitelji organizira tematsku sjednicu Županijskog međuresornog tima.

Svrha tematske sjednice je predstavljanje programa “Mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” u Koprivničko-križevačkoj županiji te razvoj multidisciplinarnog pristupa podrške za žrtve i svjedoke, posebno žene žrtve nasilja i žrtve obiteljskog nasilja. Voditeljica programa za Koprivničko-križevačku županiju predstaviti će aktivnosti i rezultate dosadašnje provedbe.

Na tematskoj sjednici sudjelovati će i voditeljica Samostalne službe za podršku žrtvama i svjedocima, Ministarstva pravosuđa, Nikica Vidmar Hamer koja će te govoriti o važnosti razvoja sustavne podrške za žrtve i svjedoke te izmjenama KZ-a i pojedinačnoj procjeni žrtve.

Tematska sjednica dio je aktivnosti projekta ” Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela”. Program provodi Ženska soba te partnerske organizacije “HERA” Križevci, Delfin Pakrac, Deša Dubrovnik, Informativno pravni centar Slavonski Brod, Udruga Zvonimir Knin, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, Centar za građanske inicijative Poreć, S.O.S. Virovitica, Ženska grupa Karlovac “Korak”, SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko-zagorske županije. Program se provodi uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa.