Udruga HERA

Vijesti

Pozivamo sve zainteresirane osobe sa područja Koprivničko – križevačke i Bjelovarsko-bilogorske županije da  se prijave na volontiranje za pružanje pomoći i podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja u organizaciji udruge “HERA“ Križevci.

Za volontere i volonterke biti će organiziran dvodnevni besplatni edukacijski program kako bi stekli znanja o principima rada sa žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja te vještine potrebne za pružanje podrške.

Nakon završene edukacije svim sudionicima/ama izdati će se potvrde o sudjelovanju na edukaciji.

Volonteri/ke koji/e završe edukaciju za pružanje podrške žrtvama i svjedocima, pružati će emocionalnu podršku, informacije o pravima,  praktične informacije putem telefona i/ili pružati direktnu podršku na sudu. Direktna podrška na sudu organizirati će se kroz tjedna dežurstva na Županijskom sudu u Bjelovaru, Općinskom sudu u Koprivnici te Prekršajnom sudu Bjelovar, stalna služba Križevci.

Sa odabranim volonterima/kama potpisati će se volonterski ugovori i imati će obvezu volontirati 12 sati mjesečno. Svaki volonter/ka dobiti će potvrdu o volontiranju.

Tko se može prijaviti:

  • punoljetne osobe sa završenim najmanje srednjoškolskim obrazovanjem
  • osobe protiv koje se ne vodi kazneni postupak
  • osobe motivirane za pomoć drugima,
  • komunikativne, empatične, tolerantne osobe
  • odgovorne i etične osobe

Prednost imaju osobe koje su iz pomagačkih struka te koje su već volontirali/e i /ili imaju iskustva u radu sa marginaliziranim skupinama građana/ki.

Rok za prijavu: 12.02.2018.

Kako se prijaviti:

Pisanu prijavu poslati putem e-maila: info@udruga-hera.info ili poštom na adresu: I.Z.Dijankovečkog 5, 48260 Križevci.

Pismena prijava treba sadržavati:

  •  životopis i
  • motivacijsko pismo koje sadrži opis dosadašnjeg iskustva, vještina i znanja, kao i motivaciju za volontiranje na pružanju podrške žrtvama i svjedocima

Ukoliko imate dodatnih pitanja slobodno nas kontaktirajte na telefon 048 271 335

ili mail: info@udruga-hera.info.

Javni poziv objavljuje se u sklopu projekta “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke  kaznenih djela” kojeg provodi Ženska soba, te partnerske organizacije “HERA” Križevci, Delfin Pakrac, Deša Dubrovnik, Informativno pravni centar Slavonski Brod, Udruga Zvonimir Knin, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, Centar za građanske inicijative Poreč, S.O.S. Virovitica, Ženska grupa Karlovac “Korak”, SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko-zagorske županije. Program se provodi uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa.