Udruga HERA

Vijesti

Pozivamo sve zainteresirane osobe da se prijave na volontiranje za pružanje pomoći i podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela u organizaciji udruge “HERA“ Križevci.

Za volontere/ke organizirati će se besplatni edukacijski program kako bi stekli/e znanja o pružanju podrške žrtvama i svjedocima.

Edukaciju  će provesti djelatnici i predstavnici Udruge za podršku žrtvama i svjedocima.

Volonteri/ke koji/e završe edukaciju za pružanje podrške žrtvama i svjedocima, pružati će emocionalnu podršku, informacije o pravima,  praktične informacije putem telefona i/ili pružati direktnu podršku na sudu.

Sa odabranim volonterima/kama potpisati će se volonterski ugovori i imati će obvezu volontirati 12 sati mjesečno.

Tko se može prijaviti:

  • punoljetne osobe,
  • osobe motivirane za pomoć drugima,
  • komunikativne, empatične, tolerantne osobe
  • odgovorne i etične osobe

Prednost imaju osobe koje su iz pomagačkih struka te koje su već volontirali/e i /ili imaju iskustva u radu sa marginaliziranim skupinama građana/ki.

Rok za prijavu: 09.02.2017.

Kako se prijaviti:

Pisanu prijavu poslati putem e-maila: info@udruga-hera.info ili poštom na adresu: I.Z.Dijankovečkog 5, 48260 Kiževci.

Pismena prijava treba sadržavati:

  •  životopis i
  • motivacijsko pismo koje sadrži opis dosadašnjeg iskustva, vještina i znanja, kao i motivaciju za volontiranje na pružanju podrške žrtvama i svjedocima

Ukoliko imate dodatnih pitanja slobodno nas kontaktirajte na telefon 271 335

ili mail: info@udruga-hera.info.

Javni poziv objavljuje se u sklopu projekta “Podrška žrtvama i svjedocima” kojeg provodi “HERA” Križevci, a financijski je podržan od strane Ministarstva pravosuđa.