Udruga HERA

Vijesti

Udruga “HERA” javnom akcijom i okruglim stolom u Koprivničko-križevačkoj i Bjelovarsko-bilogorskoj županiji obilježava Nacionalnu kampanju o pravima žrtava kaznenih djela i sustavu podrške žrtvama i svjedocima u RH

Od 1. do 9. listopada u Republici Hrvatskoj provodi se Nacionalna kampanja o pravima žrtava kaznenih djela i sustavu podrške žrtvama i svjedocima.

Cilj kampanje je promoviranje prava koja žrtve i svjedoci imaju prije, tijekom i nakon postupka te informiranje žrtava i svjedoka kaznenih djela kako bi što lakše prošli kroz traumatično iskustvo sudskog postupka, a s ciljem sprečavanja njihove daljnje viktimizacije.

U sklopu kampanje Udruga “HERA” organizira sljedeće aktivnosti:

– u srijedu03. listopada javnu akciju na Zrinskom trgu u Koprivnici u vremenu od 10 – 11 sati

– u četvrtak 04.listopada javnu akciju na Gradskom trgu u Bjelovaru u vremenu od 10 -11 sati. Cilj javne akcije je upoznavanje građana i građanki sa uslugom pružanja pomoći i podrške žrtvama i svjedocima u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

– u srijedu 03.listopada u 13.00 sati okrugli stol u suradnji sa PU Koprivničko-križevačkom u edukacijskoj dvorani PU Koprivničko-križevačke

– u utorak 09.listopada u 13.00 sati okrugli stol u suradnji sa PU Bjelovarsko-bilogorskom u prostoru PU Bjelovarsko-bilogorske

Aktivnosti Nacionalne kampanje dio su projekta “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” kojeg provodi Ženska soba, te partnerske organizacije “HERA” Križevci, Delfin Pakrac, Deša Dubrovnik, Informativno pravni centar Slavonski Brod, Udruga Zvonimir Knin, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, Centar za građanske inicijative Poreč, S.O.S. Virovitica, Ženska grupa Karlovac “Korak”, SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko-zagorske županije. Program se provodi uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa.