Udruga HERA

Vijesti

14. svibnja učenice i učenici Turističko-ugostiteljske i prehrambene škole Bjelovar su u sklopu projekta “Za VEZe BEZ nasilja!” napravili “Pop up izložbu” na temu ljudskih prava koju su izložili na hodnicima svoje škole. Učenici su prethodno educirani o samoj problematici nasilja, a posebno nasilja u partnerskim vezama i posljedicama koje ono ostavlja na žrtve. Svaki umjetnički uradak se odnosi na jednu vrstu prava – kao što je pravo na obrazovanje, prava žena, pravo na rad, i slično.

Projekt  Za VEZe BEZ nasilja! provodi Udruga ”HERA” Križevci u partnerstvu sa Gimnazijom Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci i Turističko-ugostiteljskom i prehrambenom školom Bjelovar. Projekt je financijski podržan sredstvima  Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.