Udruga HERA

Vijesti

05. i 06. rujna održana je u Zagrebu  dvodnevna edukacija za službe za podršku žrtvama i svjedocima o prepoznavanju i postupanju u slučajevima zločina iz mržnje protiv LGBTIQ osoba. Edukacija je provedena u organizaciji Zagreb Prida u sklopu međunarodnog projekta „COME FORWARD! Osnaživanje i podrška žrtvama anti-LGBT zločina iz mržnje“ kojeg u partnerstvu provode organizacije civilnoga društva iz Hrvatske, Belgije, Bugarske, Italije, Grčke, Litve, Mađarske, Poljske, Španjolske i Ujedinjenog Kraljevstva, a koji se bavi unaprjeđenjem zaštite od homofobnih i transfobnih zločina iz mržnje.

Glavni cilj projekta je osnaživanje i podrška LGBTIQ žrtvama zločina iz mržnje, izgradnja kapaciteta organizacija civilnoga društva te pružanje podrške službenicama i službenicima koji_e rade u centrima gdje žrtve prijavljuju zločine iz mržnje te službama koje pružaju podršku žrtvama zločina iz mržnje.

Same edukacije o postupanju sa žrtvama zločina iz mržnje Zagreb Pride uspješno provodi od 2011. godine s policijskim službenicima i službenicama, sucima i sutkinjama, državnim odvjetništvom i osobama koje rade u centrima za pružanje podrške žrtvama te je kontinuitet njihovog održavanja važan radi upoznavanja što većeg broja osoba koje na različite načine rade sa žrtvama sa znanjima o homofobičnim i transfobičnim modalitetima zločina iz mržnje.

Na edukaciji je ispred udruge HERA sudjelovala voditeljica projekata i savjetodavnih aktivnosti.

Prvi dan edukacije započeo je  pozdravnim govorom  Mie Gonan (Zagreb Pride) i upoznavanja s osnovama rodno osjetljive i LGBTIQ terminologije i pokreta.  Pravnu zaštitu i pravne osnove kaznenih djela zločina iz mržnje protiv LGBTIQ osoba prezentirala je  gđa Diane Remenarić (DORH).

Drugi dan eduakcije započeo je predavanjem gđe Sunčane Roksandić Vidlička, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu koja je govorila  o institucionalnim barijerama prijavljivanja i procesuiranja zločina iz mržnje i implementaciji Direktive 2012/29/EU o pravima žrtava kaznenih djela. Nikica Hamer Vidmar iz Samostalna služba za podršku žrtvama i svjedocima, Ministarstvo pravosuđa vodila je radionicu “Prevladavanje vlastitih predrasuda u radu sa žrtvama”,  Senka Sekulić-Rebić iz Ženske sobe govorila je o postupanju sa žrtvama homofobnih i transfobnih zločina iz mržnje te obvezi nadležnih tijela u zaštiti LGBTIQ osoba prema Direktivi 2012/29/EU.

Za kraj edukacije održana je radionica Forum teatra: Razgovor sa žrtvom s mogućnošću intervencije (Daria Jukić, Zagreb Pride i Josipa Lulić, Centar za kazalište potlačenih POKAZ).