Udruga HERA

Vijesti

U četvrtak, 13.04.2017. u sklopu projekta “Podrška žrtvama i svjedocima”  kojeg financijski podržava  Ministarstvo pravosuđa u  Policijskoj upravi Koprivničko-križevačkoj održana je treća  edukacija policijskih službenika/ca od strane udruge “HERA” . Edukacija će se nastaviti tijekom godine  u sklopu redovnog dopunskog stručnog usavršavanja policijskih službenika/ca.

Svrha projekta “Podrška žrtvama i svjedocima” je informiranje žrtava o njihovim pravima te osiguravanje psihosocijalne podrške žrtvama te pravno savjetovanje žrtava i svjedoka kaznenih djela u Koprivničko-križevačkoj županiji kako bi se ublažila daljnja viktimizacija žrtava.

Cilj edukacije je senzibiliziranje policijskih službenika/ca  na položaj žrtava nasilja te unaprjeđenje podrške žrtvama i upute o njihovim pravima  kako bi se poboljšala informiranost žrtve,  a sve u skladu sa Nacionalnom strategijom razvoja sustava podrške žrtvama i svjedocima u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2016. do 2020. godine i Direktivom 2012/29/EU.

Edukaciju su održale Marina Švagelj Jažić, dipl.kriminalistica, voditeljica projekta “Podrška žrtvama i svjedocima” te Sanela Štubelj, psihologinja i voditeljica savjetovališta za žrtve nasilja.  Tijekom edukacije policijski službenici/e upoznati su sa aktivnostima projekta,  prorađene su faze u razgovoru sa žrtvom nasilja, zakonodavni okvir u zaštiti žrtava te važnost mentalne zaštite profesionalaca.

Udruga “HERA”  pruža stručnu pomoć žrtvama nasilja na području Koprivničko-križevačke županijea podaci o organizaciji  nalaze se na  Obrascu obavijesti žrtvama kaznenih djela. Pružanjem stručne psihosocijalne, pravne i savjetodavne pomoći žrtvama, svjedocima i članovima njihovih obitelji kroz razgovor ili direktnu podršku na sudu nastojimo smanjiti nelagodu, strah i stres, osigurati povjerenje u pravosudni sustav te osigurati učinkovitije ostvarivanje zakonskih prava žrtava kaznenih djela.