Udruga HERA

Vijesti

Udruga HERA u partnerstvu s Gimnazijom Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci i  Turističko-ugostiteljskom i prehrambenom školom Bjelovar od lipnja 2020. do lipnja 2021.godine provodi projekt  usmjeren prevenciji nasilja u partnerskim vezama među mladima Za VEZe BEZ nasilja!  Projekt je financiran sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Nasilje u partnerskim vezama mladih prepoznato je kao faza u međugeneracijskom ciklusu nasilja, povezujući svjedočenje nasilju i iskustvo nasilja u djetinjstvu i doživljavanje ili počinjenje nasilja u životu odrasle osobe te može imati neposredne, kao i dugoročnije posljedice za žrtve, počinitelje/ice, obitelji i zajednicu. Rad na prevenciji nasilja među mladima je izuzetno važan budući da je to razdoblje u kojem se stupa u prve emocionalne i seksualne veze, ali također doba adolescencije je i period u kojem se usvaja obrazac počinitelj nasilja/žrtva što pokazuju brojna istraživanja i iskustva stručnjaka/inja koji rade s nasilnicima.

U okviru projekta mladi će steći kompetencije koje im omogućavaju sudjelovanje u građanskom životu, a one uključuju prihvaćanje koncepta ljudskih prava i jednakosti kao osnove za solidarnost i odgovornost, prihvaćanje jednakopravnosti muškaraca i žena, sposobnost pokazivanja solidarnosti iskazivanjem interesa za rješavanje problema koji pogađaju lokalnu i širu zajednicu te spremnost reagiranja na protudruštveno ponašanje. Važno je poticanje mladih da sami osmišljavaju i provode aktivnosti. Kroz različite edukativne aktivnosti te praktična iskustva koja se stječu i samostalno provođenje aktivnosti mladi će steći potrebna znanja, vještine i stavove kojima mogu pridonijeti razvoju i dobrobiti društva u kojem žive te pridonesu promicanju i aktivnome prakticiranju ljudskih prava, nenasilja, uvažavanja različitosti i time pridonijeti kvaliteti svoga života i života drugih ljudi.

Opći cilj projekta:

  • Prevencija nasilja u partnerskim vezama među mladima te stvaranje nulte tolerancije na nasilje
  • Unaprjeđenje suradnje organizacija civilnog društva i institucija u provođenju učinkovitih programa koji se bave  prevencijom i sprječavanjem nasilja u partnerskim vezama mladih.

Specifični  ciljevi projekta:

  • Unaprijediti znanje mladih  o nasilju u vezama te vještine potrebne za uspostavljanje kvalitetnih veza
  • Pružiti dodatnu podršku mladima s teškoćama i mladima neprihvatljivog ponašanja kroz direktan rad i online savjetovanje
  • Pružiti podršku, savjete i informacije mladima u nasilnim vezama putem web stranice, društvenih mreža
  • Poticanje mladih da se aktivno uključe u rješavanje problema koji se njih tiču te jačanje vršnjačke podrške protiv nasilja u partnerskim vezama mladih
  • Unaprijediti suradnju s institucijama na način koji omogućava razmjenu iskustava i informacija, te osigurava međusobnu podršku