Udruga HERA

Vijesti

U petak 26.travnja sudjelovale smo na okruglom stolu u Karlovcu  kojeg je organizirala ŽGK “Korak” u suradnji sa Savezom udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije.  Okrugli stol je dio programa „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela”  koji je financijski podržan od strane Ministarstva pravosuđa.

Cilj okruglog stola, na temu „Pružanje podrške i pomoći osobama s invaliditetom – žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja“, bio je na jednom mjestu okupiti predstavnike pravosudnih tijela, institucija, ustanova i udruga koje rade ili dolaze u doticaj sa osobama s invaliditetom kao žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja te čuti njihova iskustva u radu kao i prepreke i izazove s kojima se suočavaju te ojačati suradnju svih dionika, s krajnjim ciljem pružanja kvalitetnije pomoći i podrške osobama s invaliditetom kada se nađu u situaciji da su žrtva ili svjedok/kinja kaznenog djela ili prekršaja.

Na okruglom stolu izlagale su:

  1. ŽENSKA GRUPA KARLOVAC „KORAK“: SANDRA TURKANOVIĆ, VODITELJICA AKTIVNOSTI ŽGK “KORAK” PROGRAMA “MREŽA PODRŠKE I SURADNJE ZA ŽRTVE I SVJEDOKE KAZNENIH DJELA”
  2. ŽUPANIJSKI SUD U KARLOVCU: ELMA KALEB MAMIĆ, SUTKINJA I ČLANICA ŽUPANIJSKOG TIMA ZA SPREČAVANJE I BORBU PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA I NASILJA U OBITELJI KARLOVAČKE ŽUPANIJE
  3. PREKRŠAJNI SUD U KARLOVCU: LJILJANA SKALE, SUTKINJA I ČLANICA ŽUPANIJSKOG TIMA ZA SPREČAVANJE I BORBU PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA I NASILJA U OBITELJI KARLOVAČKE ŽUPANIJE
  4. UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM KARLOVAČKE ŽUPANIJE I (SOIH) – MREŽA ŽENA S INVALIDITETOM: GORDANA JURČEVIĆ, PREDSJEDNICA UDRUGE I PREDSJEDNICA MREŽE
  5. CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI OZALJ: DIJANA BOROVIĆ – GALOVIĆ, RAVNATELJICA
  6. UDRUGA HERA KRIŽEVCI: MARINA ŠVAGELJ JAŽIĆ, PREDSJEDNICA UDRUGE I VODITELJICA AKTIVNOSTI UDRUGE HERA PROGRAMA “MREŽA PODRŠKE I SURADNJE ZA ŽRTVE I SVJEDOKE KAZNENIH DJELA”

Okrugli stol svojom su nazočnošću i aktivnim sudjelovanjem podržali predstavnici: Karlovačke županije, Grada Karlovca, Općinskog suda u Karlovcu, Općinskog državnog odvjetništva u Karlovcu, Policijske uprave karlovačke, Centra za socijalnu skrb Karlovac, Crvenog križa Duga Resa, Udruge za podršku žrtvama i svjedocima, Saveza udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije, Udruge osoba s invaliditetom Karlovačke županije, Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj, Društva multiple skleroze Karlovačke županije, Rajske ptice – udruge za osobe s intelektualnim teškoćama te predstavnici medija.