Udruga HERA

Vijesti

U srijedu, 19. veljače 2020. godine u Kući Europe u Zagrebu održan je  okrugli stol „Podrška žrtvama i svjedocima u EU – daljnji izazovi u razvoju sustava“ u organizaciji Ministarstva pravosuđa povodom 22.02. Europskog dana žrtava kaznenih djela.

Na okruglom stolu sudjelovala je i predstavnica HERE Križevci.

Cilj okruglog stola bio je prikazati trenutni smjer razvoja sustava podrške i prava žrtava na razini Europske unije u skladu s preporukama Vijeća Europske unije i Europske komisije te analizirati primjere dosadašnje dobre prakse i mogućnosti daljnjeg razvoja sustava u Republici Hrvatskoj.

Nazočnima su se na okruglom stolu obratili državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa Josip Salapić, državna tajnica u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Margareta Mađerić i državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova Žarko Katić.
Na okruglom stolu izlagači su predstavili sljedeće teme:

Analiza stanja prava žrtava u EU

–          Sustav podrške žrtvama i svjedocima u RH

Ministarstvo pravosuđa, pomoćnica ministra Vedrana Šimundža Nikolić
–    Prava žrtava u EU

Ministarstvo pravosuđa, pomoćnik ministra Ivan Crnčec
–    Implementacija Direktive 2012/29/EU o pravima žrtava kaznenih djela

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, doc.dr.sc. Sunčana Roksandić Vidlička
– „Zaustavimo nasilje nad ženama i nasilje u obitelji – Za nasilje nema opravdanja“ – uspostava besplatne 24-satne linije

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, savjetnica ministrice Sandra Batlak

Primjeri dobre prakse i daljnje perspektive u razvoju sustava podrške

–          Postignuća u ostvarenju prava žrtava – iskustva policije

Ravnateljstvo policije, Ana Jedličko
–    Odjeli za podršku žrtvama i svjedocima – desetljeće prakse

Odjel za podršku žrtvama i svjedocima, Županijski sud u Rijeci, Daria Dušević
–   Razvoj Mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela

Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela, Ženska soba – Centar za seksualna prava, Anamaria Drožđan-Kranjčec
–  Linije 116 006 za podršku žrtvama i svjedocima u EU

Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja, Maja Štahan
– Projekti usmjereni unaprjeđenju sustava podrške žrtvama i svjedocima: postignuća i izazovi, Hrvatski pravni centar, Heidi Eterović

Na okruglom stolu, osim predstavnika navedenih institucija i organizacija, sudjelovali su i predstavnici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, Visokog prekršajnog suda RH, županijskih i općinskih sudova, županijskih i općinskih državnih odvjetništava, Ureda pučke pravobraniteljice, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH,   Pravosudne akademije, odjela za podršku žrtvama i svjedocima, probacijskih ureda, centara za socijalnu skrb te organizacija civilnoga društva.