Udruga HERA

Vijesti

U organizaciji Ženske sobe održana je dvodnevna specijalizirana edukacija za psihologe/inje Mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela. Edukacija je održana 6. i 7. svibnja, a trenerski tim su činili dr. sc. Dean Ajduković, prof. emeritus, psiholog; dr. sc. Maja Mamula, psihologinja (Ženska soba); Marijana Senjak, psihologinja i psihoterapeutkinja (Ženska soba –   Centar za žrtve seksualnog nasilja); dr. sc. Irena Bezić, klinička psihologinja, supervizorica, psihoterapeutkinja (voditeljica psihologijskog savjetovališta “Idemo dalje”) i doc. prim. dr. sc. Goran Arbanas, dr. med., specijalist psihijatrije (Klinika za psihijatriju Vrapče).

Na edukaciji su obrađivane teme poput psihologije traume, uloge psihologa i psihologinja kao osobe od povjerenja u pratnji na nadležne institucije kao i rada sa žrtvama i svjedocima/kinjama kaznenih djela koji/e imaju psihijatrijske smetnje. Zajedno s vježbama su obrađivane teme kao što su načela pružanja podrške ljudima u stanju stresa, traume i tijekom procesa tugovanja i psihološke priprema za davanje iskaza.

Na edukaciji je sudjelovalo 12 psihologinja iz organizacija članica Mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela.

Dvodnevna specijalizirana edukacija za psihologe i psihologinje sastavni je dio programa „Mreža podrške i suradnje žrtvama i svjedocima kaznenih djela“ koji je kreiran je s ciljem osiguravanja pružanja sveobuhvatne, dostupne i teritorijalno rasprostranjene pomoći i podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela. Program se provodi u trajanju od tri godine, a financijski je podržan od strane Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske. Ženska soba – Centar za seksualna prava je nositeljica programa, a program se provodi u partnerstvu s 10 organizacija civilnog društva:  Udruga za podršku žrtvama i svjedocima; Centar za građanske inicijative Poreč; Centar za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN; DEŠA – Dubrovnik; Udruga HERA Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava; Informativno pravni centar; Ženska grupa Karlovac KORAK; S.O.S. Virovitica – savjetovanje, osnaživanje, suradnja; SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko – zagorske županije, Zagorje; Udruga ZvoniMir.