Udruga HERA

Vijesti

29. travnja u 13:00 h preko platforme ZOOM održava se online predstavljanje projekta „Utjecaj javnih politika na kvalitetu obiteljskog i radnog života te na demografsku sliku Hrvatske – prostori promjene“, uz poseban osvrt na aktualno stanje u Republici Hrvatskoj po pitanju usklađivanja privatnog i poslovnog života žena i muškaraca.
Na događanju će govoriti:
– Marin Piletić, gradonačelnik Grada Novske,
– Andrijana Dujmić, zamjenica pročelnika za socijalnu skrb Vukovarsko-srijemske županije,
– Valerija Barada, izv.prof.dr.sc. Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru,
– Mirjana Herceg, koordinatorica programa Ženske udruge “IZVOR”,
– Nina Popović, voditeljica aktivnosti unutar Mreže udruge B.a.B.e.,
– Anja Mihajlović, voditeljica programa Zagovaranje i praćenje zakonodavnih procedura, javnih politika i provedbenih mjera u području zaštite ljudskih prava i antidiskriminacije udruge B.a.B.e.
Cilj projekta „Prostori promjere“ je utvrditi trenutno stanje u području usklađivanja privatnog i poslovnog života žena i muškaraca kroz više-etapna znanstvena istraživanja javnog mnijenja, postojećih mjera i potreba društva te zatim kroz multisektorsku suradnju i strukturirane dijaloge organizacija civilnog društva, znanstvenih institucija, jedinica lokalne i regionalne samouprave te drugih zainteresiranih aktera donijeti niz mjera i javnih politika prilagođenih omogućavanju mladima da ostvare povoljne uvjete za osnivanje obitelji, a postojećim obiteljima da se lakše nose s izazovima koje donosi usklađivanje ovih dviju sfera života.
Nositeljica projekta su B.a.B.e., a partneri na projektu su: Sveučilište u Zadru, Grad Novska, Vukovarsko – srijemska županija, Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRIter, Udruga ‘HERA’ Križevci – Za zaštitu i promicanje ljudskih prava, Centar za građanske inicijative Poreč, Ženska udruga “IZVOR”, Hrvatska udruga poslovnih žena Krug, Domine – organizacija za promicanje ženskih prava, Prostor rodne i medijske kulture K-Zona te Mreža mladih Hrvatske. Projekt je započeo s provedbom 28. listopada 2020. godine i traje 36 mjeseci.
Vrijednost projekta je 3.599.941,69 HRK, od čega se iz državnog proračuna RH financira 15%, a iz Europskog socijalnog fonda 85%. Posrednička tijela su Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali (Europski strukturni i investicijski fondovi u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020.).