Udruga HERA

Vijesti

Dana, 17. siječnja 2022. godine održan je redovni mjesečni online sastanak predstavnika/ca partnerskih organizacija u okviru programa “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” na kojem su sudjelovale i predstavnice “HERE“ Križevci.

Program “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” provodi Ženska soba – centar za seksualna prava uz partnerske organizacije: “HERA” Križevci, Delfin Pakrac, Deša Dubrovnik, Informativno pravni Centar Slavonski Brod, Udruga ZvoniMir, Udruga za podršku žrtvama i svjedocimaCentar za građanske inicijative Poreč, S.O.S. Virovitica, Ženska grupa Karlovac Korak- Odjel za razvoj i projekte, SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko-zagorske županije.

Program se provodi uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa i uprave RH.