Udruga HERA

Vijesti

U srijedu 3. listopada udruga “HERA” organizirala je javnu akciju na Zrinskom trgu u Koprivnici u vremenu od 10 – 11 sati. Cilj javne akcije bio je upoznavanje građana i građanki sa uslugom pružanja pomoći i podrške žrtvama i svjedocima u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Javnu akciju podržao je zamjenik župana Koprivničko-križevačke županije Ratimir Ljubić, stručna služba ureda župana te  mnogi mediji.

Nakon javne akcije “HERA” je u suradnji sa Policijskom upravom Koprivničko-križevačkom  organizirala u 13.00 u prostoru Policijske uprave okrugli stol “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela u Koprivničko – križevačkoj županiji” . 

Na okruglom stolu su govorile:

  • Lidija Vuljak, sutkinja Općinskog suda u Koprivnici, Podrška žrtvama i svjedocima u Općinskom sudu Koprivnica
  • Kristina Filipović, Služba kriminalističke policije PU Koprivničko-križevačke, Postupovna procjena žrtve
  • Antonija Hojt-Ilić, Ženska soba Zagreb, Program Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela
  • Maja Štahan, koordinatorica Nacionalnog pozivnog centra, Uloga Nacionalnog pozivnog centra u sustavu podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela
  • Marina Švagelj Jažić, “HERA” Križevci, Podrška žrtvama i svjedocima kaznenih djela u Kc-kž županiji, moderatorica okruglog stola

Na okruglom stolu također su sudjelovale djelatnice Centara za socijalnu skrb, Zavoda za hitnu medicinu, policijske službenice, predstavnice Udruge osoba s invaliditetom te zamjenik župana Ratimir Ljubić.

Svrha okruglog stola bila je ukazati na potrebu razvijanja i jačanja sustava podrške žrtvama i svjedocima, prikazati dosadašnja postignuća i poduzete mjere na područjima promicanja prava žrtava i svjedoka kaznenih djela i prekršaja, kao i umrežavanje organizacija i institucija civilnog koje se u svom radu zalažu za promicanje prava žrtava i svjedoka kaznenih djela i prekršaja.

Javna akcija i okrugli stol organizirani su povodom Nacionalne kampanje o pravima žrtava kaznenih djela i sustavu podrške žrtvama i svjedocima koja se provodi  na području cijele Hrvatske od 1. do 9. listopada, s ciljem promoviranja prava koja žrtve i svjedoci imaju prije, tijekom i nakon postupka te informiranja žrtava i svjedoka kaznenih djela kako bi što lakše prošli kroz traumatično iskustvo sudskog postupka i spriječili njihovu daljnju viktimizaciju.

Nacionalna kampanja  organizira se u sklopu projekta “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” kojeg provodi Ženska soba, te partnerske organizacije “HERA” Križevci, Delfin Pakrac, Deša Dubrovnik, Informativno pravni centar Slavonski Brod, Udruga Zvonimir Knin, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, Centar za građanske inicijative Poreč, S.O.S. Virovitica, Ženska grupa Karlovac “Korak”, SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko-zagorske županije. Program se provodi uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa.