Udruga HERA

Vijesti

Dana 20. i 21. svibnja 2021. predstavnice Udruge “HERA” Križevci sudjelovale su u Šumećanima  na drugom partnerskom i intervizijskom sastanku programa „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“.

Partnerski je sastanak bio u znaku odrađenih aktivnosti  kao i onih koje slijede u okviru ove godine provedbe Programa te vježbi u kojima su sudjelovali/e svi/e predstavnici/e udruga. U  prvom dijelu intervizijskog sastanka imali/e smo priliku poslušati  predavanje kojeg je na temu „Specifičnosti u radu s LGBTIQ osobama žrtvama kaznenih djela“ održala Karla Horvat Crnogaj iz Ženske sobe – Centar za seksualna prava, dok je drugi dio bio namijenjen  rješavanju konkretnih slučajeva iz prakse uz pomoć odvjetnika Kristijana Pelca.

Program na području 13 županija provode Ženska soba – Centar za seksualna prava, kao koordinatorica te: Udruga za podršku žrtvama i svjedocima; Centar za građanske inicijative Poreč; Centar za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN; DEŠA – Dubrovnik; Udruga “HERA” Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava; Informativno pravni centar; Ženska grupa Karlovac „Korak“; S.O.S. Virovitica – savjetovanje, osnaživanje, suradnja; Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje (S.O.S. telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko – zagorske županije); Udruga ZvoniMir. Financiran je sredstvima Ministarstva pravosuđa i uprave RH.