Udruga HERA

Vijesti

“HERA” u 2018.g. provodi projekt “Aktivno protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji”. Projekt je usmjeren na pružanje pomoći i podrške ženama žrtvama nasilja i žrtvama obiteljskog nasilja, edukaciju i umrežavanje stručnih osoba koje rade sa žrtvama, osnaživanje i edukacija volontera, javno zagovaranje za pozitivne društvene promjene te senzibiliziranje šire javnosti o problematici nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.
Opći cilj projekta:
– unaprjeđenje zaštite žrtava nasilja u obitelji i njihovo osnaživanje putem stručne savjetodavne, pravne i psihosocijalne pomoći te promicanje međusektorske suradnje institucionalnim pružateljima usluga u svrhu podizanja kvalitete života i socijalne uključenosti žrtava nasilja
Specifični ciljevi:
– pružanje emocionalne i savjetodavne pomoći putem SOS – telefona za žrtve nasilja
– pružanje psihosocijalne i pravne pomoći žrtvama nasilja u Savjetovalištu za žrtve nasilja
– suradnja i umrežavanje sa institucijama u cilju razvijanja modela timskog pristupa rješavanju problema nasilja u obitelji i nasilja nad ženama
– osvještavanje i senzibiliziranje javnosti o problematici nasilja u obitelji i nasilja nad ženama
Projekt financijski podržavaju Grad Križevci u iznosu od 17.000,00 kn te Koprivničko-križevačka županija u iznosu od 8.000,00 kn. Ugovori o dodjeli financijskih sredstava potpisani su u svibnju i lipnju 2018.g. Sredstva su odobrena na Javnom natječaju Grada Križevaca za dodjelu financijskih sredstava udrugama koje provode projekte/programe od interesa za opće dobro u 2018. godini te na Natječaju za predlaganje programa/projekata udruga koji su od interesa za Koprivničko-križevačku županiju za 2018. godinu.