Udruga HERA

Vijesti

Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež organizirala je u  ponedjeljak 26. lipnja 2017. godine u Zagrebu stručni skup „Djevojčice žrtve seksualnog nasilja“ .

Seksualno nasilje je rodno određeno i statistički najčešće žrtve su maloljetne djevojke ili mlade žene. Budući da smo preuzeli Direktivu EU o žrtvama (2012/29) i Europska Unija nedavno je ratificirala Konvenciju vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (Istambulsku konvenciju) stručnim skupom se željela istaknuti važnost zaštite prava djevojaka i žena te kritički promotriti stvarnost rodne ravnopravnosti u Hrvatskoj.

Na stručnom skupu ispred “HERE” je sudjelovala Marina Švagelj Jažić.

Stručnim skupom moderirala je  predsjednica USZM-a, Lana Petö Kujundžić, sutkinja i predsjednica odjela za mladež Županijskog suda u Zagrebu koja je istaknula  da problemu seksualnog nasilja nad djevojčicama i ženama još uvijek ne pridajemo pravo mjesto, da govorimo o tamnim brojkama i da smo kao društvo odgovorni da se to promijeni.

Uvodničari/ke  na stručnom skupu su bili/e:

  • Maja Mamula, koordinatorica Ženska sobe, “Seksualno nasilje i žrtve izvan fokusa”
  • Mirjana Duduković, Ženska grupa Karlovac Korak, “Seksualno zlostavljanje žena i djece- primjeri iz prakse”
  •  Petar Hofman, Organizacija Status M, “Prevencija rodno uvjetnog nasilja”

Svi/e sudionici/e dobili/e su  primjerak EU direktive o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela i potvrdu o sudjelovanju na skupu.

Stručni skup je organiziran uz financijsku potporu francuske organizacije Mediterranean Women’s Fund koja promiče ženska prava u mediteranskoj regiji.