Udruga HERA

Vijesti

U petak, 27. rujna, održan je prvi partnerski sastanak u Splitu u sklopu projekta HOP ON – Uključi se! Projekt provodi udruga Domine Split u partnerstvu sa udrugom HERA Križevci.

Projekt je financiran sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u sklopu javnog poziva za prijavu projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji socijalno osjetljivih skupina za 2018./2019. godinu. Prioritetno područje 2. Projekti usmjeren informiranju i osvješćivanju javnosti o problemu trgovanja ljudima putem kampanje na nacionalnoj razini (radni, seksualni i dr. oblici iskorištavanja).

Projekt se bavi osvještavanjem važnosti suzbijanja trgovanja ljudima na području Splitsko – dalmatinske i Koprivničko -križevačke županije te osvještavanje problematike na  nacionalnoj razini u Republici Hrvatskoj. Cilj sastanka bilo je upoznavanje sa aktivnostima projekta, planiranje te provedba aktivnosti u sklopu projekta HOP ON – Uključi se.

Na sastanku su prisustvovale predstavnice udruge Domine, koja je nositeljica projekta, Mirjana Kučer i Dražana Ajduković te udruge HERA Križevci, Marina Švagelj Ježić. U okviru projekta provest će se nacionalna kampanja u borbi protiv trgovanja ljudima s posebnim naglaskom na seksualnu edukaciju koja je najčešći oblik trgovanja ljudima u Hrvatskoj. Posebna ciljana skupina su sred-njoškolci. Na radnom sastanku pridružile su nam se i članice Unitas fonda Evropa iz Beograda Emilie Sussane Fink i Aleksandra Urošević.