Udruga HERA

Vijesti

U petak, 20. rujna 2019. održana je konferencija „Prava žrtve – osiguranje mjera zaštite“ povodom obilježavanja šeste godine rada Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja – 116 006, koji je otvoren 16. srpnja 2013. godine te trinaeste godišnjice osnivanja Udruge za podršku žrtvama i svjedocima. Konferencija je poslužila kao prilika za povezivanje predstavnika institucija i organizacija civilnog društva koje su uključene u rad sa žrtvama kaznenih djela i prekršaja. Cilj konferencije bio je dozvoliti svim sudionicima osvrt na praksu u odnosu na aktualni pravni okvir osiguranja mjera zaštite žrtava te pružanja podrške žrtvama i svjedocima u Republici Hrvatskoj.

Na samom početku predstavnicima se obratila pomoćnica ministra pravosuđa Vedrana Šimundža Nikolić koja je u pozdravnom govoru istaknula da je potrebno osigurati primjenu prava žrtava kaznenih djela u praksi, što se može ostvariti pravovremenim informiranjem žrtava o njihovim pravima, međusobnom suradnjom nadležnih tijela i službi, adekvatnom izobrazbom svih stručnjaka koji dolaze u kontakt sa žrtvama i njihovom senzibilizacijom za pitanja, probleme i situacije s kojima se nose žrtve, kao i adekvatnim informiranjem o službama za podršku koje su na raspolaganju žrtvama.
Miren Špek, izvršni direktor Udruge te Maja Štahan, koordinatorica Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja 116 006 predstavili su dosadašnja dostignuća Udruge, rad svih postojećih programa te su istaknuli izazove s kojima se susreću u radu.

U prvom dijelu konferencije Anita Matijević, voditeljica Odjela maloljetničke delikvencije i kriminaliteta na štetu mladeži i obitelji iz Ravnateljstva policije prisutnima je predstavila načine na koje policijski službenici mogu zaštititi žrtvu i statističke podatke te je ukazala na porast nasilja u obitelji i smanjenje procesuiranja nasilja u obitelji kao prekršaja. Ukazala je na težinu prosudbe u odnosu na želju žrtve te na potrebu promocije instituta osobe pod povjerenja, čime se, također, smanjuje gubitak povjerenja žrtve u institucije.

Natalija Slavica, zamjenica županijskog državnog odvjetnika u Zagrebu ukazala je kako državno odvjetništvo ima kontakt s žrtvom u smislu informiranja na svoja prava. Pozdravila je proces implementacije Direktive 2012/29/EU o pravima žrtava te standardizaciju rada.

Nadležno tijelo za obavještavanje žrtve je Služba za podršku žrtvama i svjedocima pri Ministarstvu pravosuđa, čija je predstavnica Maida Pamuković objasnila na koji način se takve obavijesti daju i kako se odvija postupak. Gđa Pamuković je objasnila da je Služba zadužena i za obavještavanje žrtava o izlasku počinitelja na zatvorske pogodnosti, poput izlaska na vikend, godišnjeg odmora.

Ispred Odjela za podršku žrtvama i svjedocima Županijskog suda u Vukovaru, prisustvovala je Branka Lučić koja je podijelila svoja iskustva u provođenju pojedinačne procjene žrtve i ispitivanja žrtve putem audio video uređaja. Istaknula je da u Vukovarsko-srijemskoj županiji postoji odlična suradnja između pravosudnih tijela te da i državno odvjetništvo i suci traže od Odjela da provode postupak pojedinačne procjene potreba. Naglasila je prednost manje sredine, zbog učinkovitijeg tj. bržeg pružanja podrške.

Sandra Turkanović iz Ženske grupe Korak Karlovac je predstavila svoja iskustva u radu sa žrtvama, a posebno iskustvo rada kao osobe od povjerenja. Istaknula je da iako sve žrtve imaju pravo na pratnju osoba od povjerenja u svim fazama kaznenog/prekršajnog postupka, još uvijek ne postoji ujednačena praksa. Ukazala je na potrebu senzibiliziranog pristupa svih tijela u sustavu podrške, jačanje kapacitet i međusektorsku suradnju, te nastavak programa Mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela i prekršaja nasilja.

Odvjetnica Sanja Bezbradica Jelavić je s prisutnima podijelila vlastita iskustva stečena kroz ulogu opunomoćenice žrtve. Istaknula je kako sustav podrške žrtvama i svjedocima još uvijek ima mnogo nedostataka na kojima treba raditi, ali je svakako vidljiv napredak. U svom izlaganju najviše se fokusirala na važnost korištenja audio video uređaja kod ispitivanja žrtve. Predstavila je probleme u građanskim parnicama kada je riječ o pravima žrtve jer nema te podrške i zaštite kao i kaznenom postupku.

Željka Barić, ravnateljica Doma za djecu i odrasle žrtve nasilja u obitelji “Duga – Zagreb” predstavila je ulogu skloništa u osiguranju zaštite žrtava obiteljskog nasilja. Informirala je prisutne o načinu na koji žrtve mogu doći u sklonište, kako i na koji stručnjaci rade sa žrtvama u skloništu te koje sve načine koriste kako bi se žrtve i njihova djeca zaštitile od nasilnika. Anamaria Drožđan-Kranjčec, voditeljica pravnog tima Ženske sobe govorila je o psihološkom aspektu žrtve te utjecaju mjera zaštite na žrtve. Osvrnula se i na rezultate koji su postignuti u programu „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“.  Na kraju je Ivana Eterović iz Hrvatskog pravnog centra predstavila rezultate kvalitativnog istraživanja na uzoru žrtava nasilja koje je provedeno u sklopu projekta „Unapređenje sustava podrške iz perspektive žrtava kaznenih djela –Vicatis“ te web stranicu koja je izrađena u svrhu jednostavnijeg informiranja žrtava i svjedoka kaznenih djela.