Udruga HERA

Vijesti

Križevci. – 11.srpnja održan je sastanak u prostorijama Općinskog državnog odvjetništva u Koprivnici. Na sastanku su sudjelovale: općinska državna odvjetnica u Koprivnici,  zamjenice općinske državne odvjetnice, voditeljica programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela iz HERE Križevci te dvije volonterke na programu.

Cilj sastanka je bio upoznavanje prisutnih sa programom Mreže te razmatranje razvoja usluga pomoći podrške žrtvama u fazi postupka u državnom odvjetništvu. Općinska državna odvjetnica na početku sastanka pozdravila je sve prisutne, iskazala zadovoljstvo sa dosadašnjom suradnjom sa HEROM te predala riječ voditeljici programa koja je predstavila dosadašnje rezultate pružanja usluga podrške žrtvama i svjedocima za 2018. godinu te rezultate za prvih 6 mjeseci u 2019.godini. Iskazala je također zadovoljstvo dobivanja prostorije na Općinskom sudu u Koprivnici u kojoj se može nesmetano porazgovarati sa strankama. 

 Sastanak je dio aktivnosti programa “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” kojeg provodi Ženska soba, te partnerske organizacije “HERA” Križevci, Delfin Pakrac, Deša Dubrovnik, Informativno pravni centar Slavonski Brod, Udruga Zvonimir Knin, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, Centar za građanske inicijative Poreč, S.O.S. Virovitica, Ženska grupa Karlovac “Korak”, SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko-zagorske županije. Program se provodi uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa.