Udruga HERA

Vijesti

Udruga “HERA” u suradnji sa Županijskim sudom Bjelovar te udrugom Delfin iz Pakraca organizira okrugli stol

Okrugli stol će se održati u petak, 18. listopada. 2019.g. u 12.00 sati, u prostoru Županijskog suda u Bjelovaru, Josipa Jelačića 1, Bjelovar

 Okrugli stol je prilika za razmjenu iskustva u radu sa žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja. Cilj okruglog stola je doprinijeli jačanju sustava podrške žrtvama i svjedocima te umrežavanju organizacija civilnog društva i institucija koje se u svom radu zalažu za promicanje prava žrtava i svjedoka kaznenih djela.

 Okrugli stol namijenjen je stručnim djelatnicima/ama centara za socijalnu skrb, sucima/tkinjama i stručnim suradnicima/ama, državnom odvjetništvu, policijskim službenicima/ama, te predstavnicima/ama drugih zainteresiranih ustanova i udruga koje djeluju i u svom su radu na neki način povezane sa predmetnom tematikom.

Program okruglog stola:

➢ Iskustva provedbe programa podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršajau Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, Marina Švagelj Jažić, moderatorica okruglog stola, voditeljica programa i savjetodavnih aktivnosti u udruzi “HERA” Križevci
➢ Ostvarivanje prava žrtava u kaznenom postupku, Milenka Slivar, predsjednica Županijskog suda u Bjelovaru
➢ Iskustva Udruge ”Delfin” Pakrac u provedbi programa podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja Mirsada Popović-Damjanović, voditeljica programa, udruga „Delfin” Pakrac

➢ Zaštita i prava djece žrtava i svjedoka kaznenih djela , Lana Peto Kujundžić,predsjednica Odjela za mladež Županijskog suda u Zagrebu
➢ Obavještavanje žrtava o otpustu zatvorenika sa izdržavanja kazne zatvora,Maida Pamuković, voditeljica Odjela za razvoj i koordinaciju sustava podrške žrtvama i svjedocima i međunarodnu suradnju pri Ministarstvu pravosuđa
➢ Prava žrtava seksualnog nasilja – Iskustva u radu Centra za žrtve seksualnog nasilja, Anamaria Drožđan-Kranjčec, Ženska soba Zagreb

➢ Zaštita žrtava nasilja – iskustva i izazovi u praksi Policijske uprave Bjelovarsko-bilogorske, Policijska uprava Bjelovarsko-bilogorska

Okrugli stol organizira se u sklopu projekta “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” kojeg provodi Ženska soba, te partnerske organizacije “HERA” Križevci, Delfin Pakrac, Deša Dubrovnik, Informativno pravni centar Slavonski Brod, Udruga Zvonimir Knin, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, Centar za građanske inicijative Poreč, S.O.S. Virovitica, Ženska grupa Karlovac “Korak”, SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko-zagorske županije. Program se provodi uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa.