Udruga HERA

Vijesti

Udruga “HERA” u suradnji sa Policijskom upravom Koprivničko – križevačkom organizira okrugli stol „Ostvarivanje prava žrtava i svjedoka kaznenih djela i prekršaja – iskustva i izazovi u praksi”. 

 

Okrugli stol će se održati u petak, 11. listopada. 2019.g. u 12.00 sati, u prostoru Policijske uprave Koprivničko-križevačke, Trg Eugena Kumičića 18, Koprivnica.

 

Okrugli stol je prilika za razmjenu iskustva u radu sa žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja. Cilj okruglog stola je doprinijeli jačanju sustava podrške žrtvama i svjedocima te umrežavanju organizacija civilnog društva i institucija koje se u svom radu zalažu za promicanje prava žrtava i svjedoka kaznenih djela.

 

 Okrugli stol namijenjen je stručnim djelatnicima/ama centara za socijalnu skrb, sucima/tkinjama i stručnim suradnicima/ama, državnom odvjetništvu, policijskim službenicima/ama, te predstavnicima/ama drugih zainteresiranih ustanova i udruga koje djeluju i u svom su radu na neki način povezane sa predmetnom tematikom.

 

Program okruglog stola:

  • Iskustva provedbe programa podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja u Koprivničko-križevačkoj županiji

Marina Švagelj Jažić, moderatorica okruglog stola, voditeljica programa i savjetodavnih aktivnosti u udruzi “HERA” Križevci

  • Kaznena djela i prekršaji nasilja u obitelji, osvrt na 2018. -2019. godinu

Kristina Filipović, policijska službenica Krim policije PU Koprivničko-križevačke

  • Obavještavanje žrtava o otpustu zatvorenika sa izdržavanja kazne zatvora

Maida Pamuković,voditeljica Odjela za razvoj i koordinaciju sustava podrške žrtvama i svjedocima i međunarodnu suradnju pri Ministarstvu pravosuđa

 

  • Ostvarivanje prava žrtava – iskustva u radu državnog odvjetništva

Albina Tisanić, zamjenica županijskog državnog odvjetnika u Zagrebu

  • Pravo žrtve na osobu od povjerenja u tijeku sudskog postupka

Lidija Vuljak, sutkinja Općinskog suda u Koprivnici

  • Prava žrtve: osiguranje mjera zaštite – Iskustva rada Udruge za podršku žrtvama i svjedocima

Miren Špek, izvršni direktor Udruge za podršku žrtvama i svjedocima

Okrugli stol organizira se u sklopu projekta “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” kojeg provodi Ženska soba, te partnerske organizacije “HERA” Križevci, Delfin Pakrac, Deša Dubrovnik, Informativno pravni centar Slavonski Brod, Udruga Zvonimir Knin, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, Centar za građanske inicijative Poreč, S.O.S. Virovitica, Ženska grupa Karlovac “Korak”, SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko-zagorske županije. Program se provodi uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa.