Udruga HERA

Vijesti

U utorak 07.12.2021.godine na prostoru Gradske tržnice u Čazmi Udruga “HERA” Križevci u suradnji sa Udrugom DELFIN Pakrac organizirala je javnu akciju u vremenu od 10 do 12 sati.

Tijekom javne akcije građanima/kama dijelili su leci i informativni materijali svih sudionika akcije te su građani i građanke mogli/e dobiti informacije  o načinu prijave kaznenog djela, gdje i kome se mogu obratiti za informaciju, pomoć, savjet i/ili podršku.

Javna akcija dio je aktivnosti programa  koji se realizira uz podršku Ministarstva pravosuđa i uprave te se već četvrtu godinu provodi na području Bjelovarsko bilogorske županije.  Program provodi Ženska soba, te partnerske organizacije “HERA” Križevci, Delfin Pakrac, Deša Dubrovnik, Informativno pravni centar Slavonski Brod, Udruga Zvonimir Knin, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, Centar za građanske inicijative Poreč, S.O.S. Virovitica, Ženska grupa Karlovac “Korak”, SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko-zagorske županije