Udruga HERA

Vijesti

U ponedjeljak 27.07.2020.godine u sklopu projekta “Savjetovalište za žene žrtve nasilja i žrtve obiteljskog nasilja” održano je predavanje za članove/ice Udruge osoba s invaliditetom “Bolje sutra” Koprivnica.  Na predavanju su obrađene vrste nasilja, znakovi nasilnih veza, posljedice nasilja te mitovi i predrasude. Dogovoreno je da će sljedeće predavanje biti usmjereno na prava žrtava te oblike i usluge pomoći.

Predavanje je dio projekta “Savjetovalište za žene žrtve nasilja i žrtve obiteljskog nasilja“  kojeg provodi Udruga HERA u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb Koprivnica, Centrom za socijalnu skrb Križevci i Udrugom „Bolje sutra“ osoba s invaliditetom Grada Koprivnice. Projekt je financijski podržan sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.