Udruga HERA

Vijesti

26.listopada 2021.godine održano je online predavanje na temu “Psihološke posljedice nasilja nad ženama” u vremenu od 12 do 15 sati putem online aplikacije Microsoft teams.

Cilj edukacije je bio podizanje razine svijesti i znanja o psihološkim posljedicama nasilja u obitelji i seksualnog nasilja, posljedicama dugotrajnog nasilja, razlozima za neprijavljivanje nasilja i dugotrajnom protoku vremena do prijave nasilja te prepoznavanju osoba s psihijatrijskim smetnjama i poteškoćama koje otežavaju direktna rad na preživljenom nasilju.

Na edukaciji je sudjelovalo 45 predstavnika/ca Centara za socijalnu skrb sa područja Koprivničko-križevačke i Bjelovarsko-bilogorske županije, predstavnice organizacija civilnoga društva i zdravstvenih ustanova.

Predavanje su održali dr. sc. Maja Mamula, psihologinja te doc. dr. sc. Goran Arbanas, psihijatar.

Edukacija je  dio  aktivnosti projekta “Savjetovalište za žene žrtve nasilja i žrtve obiteljskog nasilja” kojeg provodi Udruga “HERA“ Križevci-za zaštitu i promicanje ljudskih prava u partnerstvu sa Centrom za socijalnu skrb Križevci i Centrom za socijalnu skrb Koprivnica uz financijsku podršku Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.