Udruga HERA

Vijesti

07. i 08. ožujka u Pakracu je održana dvodnevna edukacija “Pravni, praktični i psihološki aspekti pružanja podrške žrtvama i svjedocima”. Edukaciju su organizirali “Delfin” Pakrac i Udruga za podršku žrtvama i svjedocima u sklopu projekta “Podrška žrtvama i svjedocima dostupna svima” kojeg financira Ministarstvo pravosuđa.

Edukacija je bila namijenjena zaposlenicima/zaposlenicama te volonterima/kama “HERE” Križevci te “Delfina” Pakrac koji će pružati  podršku žrtvama i svjedocima na području Koprivničko-križevačke te Požeško-slavonske županije.

Na prvom danu edukacije sudionici/e dobili su informacije o  osnovnih pojmovima:

  • Definiranje osnovnih pojmova: žrtva/svjedok/oštećenik/počinitelj/opunomoćenik/vještak/kaznena prijava/dojava/istraga/presude i slično
  • Relevantni propisi koji se odnose na područje prava i podrške žrtvama i svjedocima: Kazneni zakon, Zakon o kaznenom postupku, Prekršajni zakon, Zakon o novčanoj naknadi, ostali posebni zakoni i podzakonski propisi (Sudski poslovnik), Direktiva 2012/29/EU europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi minimalnih standarda prava, podrške i zaštite žrtava kaznenih djela, osvrt na Istanbulsku konvenciju
  • Volonterstvo – Zakon o volonterstvu, kodeks ponašanja/odjevanja, dodatne edukacije, potvrda o stečenim kompetencijama, obveze i prava volontera/Ugovor o volontiranju
  • Podrška na sudu – Odjeli za podršku žrtvama i svjedocima (način i djelokrug rada, Pravilnik o radu Odjela za podršku žrtvama i svjedocima)

Nakon predavanja uslijedile su vježbe: Uloga/pozicija u zajednici i obveze pojedinih institucija u informiranju žrtava o njihovim pravima (policija, DORH i sud, CSS, Ured državne uprave), kako ostvariti prava u praksi?

Drugi dan eduakcije odnosio se na emocionalnu podršku i komunikacijske vještine te  upoznavanje Uloge i rada Samostalne službe za podršku žrtvama i svjedocima. Nakon edukacije uslijedila je diskusija te evaluacija.

Edukaciju su vodili Miren Špek i Ana Šeničnjak iz Udruge za podršku žrtvama i svjedocima te Maida Pamuković iz Ministarstva pravosuđa.