Udruga HERA

Vijesti

U utorak, 14.05.2019.g. u suradnji sa Centrom za podršku i razvoj civilnoga društva “Delfin” Pakrac i Županijskim sudom Bjelovar održan je u prostorijama Županijskog suda Bjelovar sastanak  s nadležnim tijelima i institucijama te OCD-ima u vidu ostvarenja suradnje  i razvoja sustava podrške žrtvama i svjedocima na sudu. Sastanak je dio aktivnosti programa “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” kojeg “HERA” provodi na području Koprivničko-križevačke i Bjelovarsko-bilogorske županije. program je financijski podržan od strane Ministarstva pravosuđa. 

Cilj sastanka je bio upoznati sudionike/ce sastanka sa rezultatima provedbe programa u 2018.godini te rezultate provedbe programa u prvih 4 mjeseca 2019.godine, kao i kako  unaprijediti postojeću suradnju između institucija, ustanova i  organizacija civilnog društva koje  u sklopu programa pružaju podršku i pomoć žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja.

Na sastanku su sudjelovali/e predstavnici/e: Županijskog suda u Bjelovaru, Općinskog suda u Bjelovaru, Ministarstva pravosuđa – Služba osiguranja pravosudnih tijela, Policijske uprave Bjelovarsko-bilogorske, Općinskog državnog odvjetništva Bjelovar, Centra za socijalnu skrb Bjelovar, Udruge “Iris” Bjelovar, Centra za podršku i razvoj civilnoga društva “Delfin” Pakrac te  “HERE” Križevci.