Udruga HERA

Vijesti

OCD DELFIN Pakrac i Udruga “HERA” Križevci su 29. 03. 2018. godine organizirale sastanak u sklopu programa “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” kojeg provodi Ženska soba te partnerske organizacije “HERA” Križevci, Delfin Pakrac, Deša Dubrovnik, Informativno pravni centar Slavonski Brod, Udruga Zvonimir Knin, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, Centar za građanske inicijative Poreć, S.O.S. Virovitica, Ženska grupa Karlovac “Korak”, SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko-zagorske županije. Program se provodi uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa.

Na sastanku su sudjelovali/e: ravnateljica CZSS Bjelovar Kristina Novalić, Iskrica Strčić, socijalna radnica, Jasna Barić, psihologinja, i Ivana Mihotić, psihologinja iz Udruge “Iris” Bjelovar, skloništa za žrtve obiteljskog nasilja, Ljiljana Malčić, socijalna radnica iz CZSS Bjelovar. Podružnica Obiteljski Centar, Abel Car i Monika Zorić služba kriminalističke policije PU Bjelovarsko-bilogorske, Mirsada Popović Damjanović, voditeljica projekta iz Delfina Pakrac, Mirica Miljanić, pravnica Delfin Pakrac, Mirjana Bilopavlović i Marina Vulinović volonterke Delfina Pakrac, te Tea Milinović, volonterka “HERE” Križevci i voditeljica projekta Marina Švagelj Jažić iz “HERE” Križevci.

– Na početku svima se obratila i zahvalila na pozivu i inicijativi za sastanak Kristina Novalić, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Bjelovar.

– Mira Bilopavlović nastavila je i predstavila projekt “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” te je govorila o ranijem iskustvu rada sa žrtvama i svjedocima, odnosno o radu na ovom projektu ilustrirajući to sa primjerima dobe prakse i sa onima malo manje dobrima

Također su predstavljeni volonteri/ke. Sve volonterke i volonteri su prošli edukaciju, imaju identifikacijske iskaznice i u travnju započinju dežurstva na info pultovima, te se nastavlja pružanje podrške, informiranja, pružanja praktičnih informacija, pravne i psihosocijalne podrške, pratnje na sudove i institucije u vidu osobe od povjerenja. Udruga HERA ima dežurstva/info pultove na Općinskom sudu Koprivnica srijedom, Županijskom/Općinskom sudu Bjelovar četvrtkom, dežurstva na Prekršajnom sudu Bjelovar dogovaraju se krajem tjedna za idući tjedan, dežurstva na Prekršajnom sudu Bjelovar stalna služba Križevci dogovaraju se u suradnji sa sucem koji dolazi u Križevce utorkom i srijedom. OCD DELFIN ima dežurstva/info pultove na Općinskom sudu i Prekršajnom sudu u Požegi – prvi utorak u mjesecu, prekršajnom sudu u Bjelovaru, Stalne službe u Garešnici, Daruvaru i Grubišnom Polju – kvartalno 1 x, u Pakracu – svaki treći četvrtak u mjesecu. 

Iskrica Strčić iz udruge Iris pitala je da li mogu svoje korisnice upučivati na HERU, što je potvrđeno, podijeljeni su i info materijali HERE i Delfina, isto tako kad dođu materijali o programu dostaviti ćemo iste Centru i policiji, a biti će na info pultevima pri sudovima.

Gđa Monika Zorić, djelatnica PU Bjelovarsko bilogorske, Služba kriminalističke policije- maloljetnička delikvencija i voditeljica Županijskog tima za prevenciju nasilja je istaknula problem posebnog skrbnika u slučajevima kada je dijete žrtva kaznenog djela – najčešće se i ne pojavljuje na sudu, daje pismenu preporuku što po njoj nije dobro. Gđa Monika Zorić također vodi i Međuresorni županijski tim pa je ovom prilikom pozvala na suradnju. Marina Švagelj Jažić je istaknula kako je u sklopu projekta predviđena tematska sjednica sa Međuresornim županijskim timovima za prevenciju nasilja na ženama i nasilja u obitelji te da će se svakako obratiti za suradnju kako bi dogovorile temu sjednice na koju bi se pozvale i predstavnice Samostalne službe za podršku žrtvama i svjedocima.

Gdin Abel Car, PU Bjelovarsko bilogorska , voditelj Odsjeka za obradu kriminaliteta u Službi kriminalističke policije je napomenuo da u PU Bjelovarsko bilogorskoj znaju za provedbu projekta i da policijski službenici daju informaciju o udrugama/ocd-ima koji pružaju podršku žrtvama i svjedocima. Marina Vulinović, volonterka OCD DELFIN je spomenula da ne radimo samo sa žrtvama/svjedocima/oštećenicima obiteljskog nasilja, nego i drugim kaznenim djelima. Također i sa svim žrtvama bez obzira na spol.

Sažetak:

  • brojevi OCD DELFIN i Udruge “HERA” uručivati će se žrtvama KD uz obavijesti o pravima žrtve

  • međusektorska suradnja je važna i nužna, dogovorena je suradnja i mogućnost tematske sjednice sa županijskim međuresornim timom

  • uključivanje volontera koji dolaze iz gradova u kojima su sudovi je jako važno- širi se mreža volontera i unapređuje pružanje socijalnih usluga u zajednici